Tanker Om Retspsykiatri

Hvad koster jeg ?

Goddag. Jeg er retspsykiatrisk patient på en åben afdeling. Jeg vil gerne fortælle lidt om mig selv. Indtil nu har jeg været indlagt i 4 år. Jeg optager i øjeblikket en sengeplads som koster ca 5.500 kr om dagen. Da jeg har været indlagt i mere end 4 år, så har jeg altså indtil nu kostet mere end 8.000.000 kr. Nu kan man ikke ligefrem sige at jeg er enig med min overlæge. Han har oplyst mig, at hvis jeg bliver ved med at være besværlig, så kan jeg risikere at skulle være indlagt resten af mit liv. Men hov! Lad os lige regne lidt på det. Hvis man ser på min alder (46 år) og man ser på den aldersgruppe jeg tilhører, så skal jeg nok regne med at blive ca 80 år. Jeg har allerede været indlagt i 4 år og skal så forvente at være indlagt i yderligere ca 34 år.


I alt en indlæggelse på 38 år. Da jeg koster 5.500 kr om dagen så skal samfundet regne med at bruge ca 76.000.000 kr på min indlæggelse. Men lad os lige sætte tingene lidt i perspektiv. For 76.000.000 kr kan man faktisk få 876 hofteoperationer. På en måde så er jeg jo beæret over at overlægen vil bruge så mange penge på mig. På den anden side, så kan jeg jo også undre mig. Kan en overlæge godt tillade sig at bruge 76.000.000 kr på en patient bare fordi man er uenig? Nu kan det jo faktisk godt gøres lidt billigere. Jeg spiser ikke medicin i øjeblikket. Men hvis nu overlægen får medhold i at jeg skal medicineres, så skal jeg forvente at mit liv bliver ca 15 år kortere.


Dette vil medføre en besparelse for samfundet på ca 30.000.000 kr. Det vil altså sige at samfundet kan nøjedes med at bruge 46.000.000 kr på min indlæggelse hvis medicinen altså slår mig ihjel i henhold til statistikken. Da den medicin jeg skal have på 19 år koster ca 760.000 så er den samlede besparelse for samfundet derfor ca 29.240.000 kr. Det svarer til en besparelse på 38% hvis man medicinerer mig under hele min indlæggelse. Hvis man har en retspsykiatrisk patient, som skal være indlagt resten af sit liv, så vil der være en god økonomi i at give denne patient medicin under hele indlæggelsen, da indlæggelsen derved vil blive væsentlig kortere, og økonomien meget bedre.


Konklusion

Det koster altså (kun) ca 46.000.000 kr at indlægge mig resten af mit liv, hvis jeg altså spiser medicin. Det svarer til (kun) 549 hofteoperationer. Nu skal man huske på at jeg er indlagt fordi jeg er uenig med min overlæge. Hvis han giver mig en million kroner som plaster på såret for den dårlige behandling jeg har fået under min indlæggelse og dropper den diagnose jeg har fået, så vil jeg gerne love ikke at være besværlig længere, og så har samfundet lige sparet mindst 46.000.000 kr. Ønsker han ikke at give mig denne kompensation, så tror jeg bare at jeg hellere vil bruge de 46.000.000 kr og være indlagt til jeg dør.


Top