Tanker Om Retspsykiatri

Hjernevask !

Hjernevask? Det lyder som noget fra det gamle Sovjetunionen, eller noget fra en eller anden spionfilm. Men måske er det ikke så langt fra virkeligheden endda. Der er ikke ret langt fra hjernevask til Stockholm-syndrom. Forskellen på hjernevask og Stockholm-syndrom er, at ved Stockholm-syndromet deltager overmagten ikke i et direkte forsøg på at få den underkastende person til at skifte mening. Personen som får Stockholm-syndrom påtager sig nærmest tilstanden af sig selv, i et forsøg på at tilpasse sig overmagten, og undgå overmagtens straf.


Det er mit indtryk at visse personer som man kalder for hjernevasket, slet ikke er hjernevasket.De lider i stedet for af Stockholm-syndrom. Ved hjernevask deltager overmagten aktivt i at få den underkastende person til at skifte sin tidligere mening ud med en mening som er i overensstemmelse med overmagtens mening. Overmagten findes i lovgivningen og det er overlægen, der udøver denne overmagt overfor patienterne på den retspsykiatriske afdeling.


Det er mit postulat, at de fleste af de patienter som bliver udskrevet fra en retspsykiatrisk afdeling lider af Stockholm-syndrom. Men hvad er det så lige, der fører til at en retspsykiatrisk patient får Stockholm-syndrom? Jeg tror faktisk at retspsykiatrien er ligeglad med om en patient underkaster sig overmagten gennem hjernevask eller Stockholm-syndrom. Det er faktisk min mening at retspsykiatriske patienter bliver forsøgt hjernevasket og en følgevirkning af denne hjernevask er, at de fleste patienter udvikler Stockholm-syndrom. En retspsykiatrisk afdeling er dybest set en tvangs-afdeling, for det meste af det der sker overfor patienterne på en sådan afdeling sker med tvang.


Hjernevask kan på engelsk også hedde 'coercive persuasion', som vel bedst kan oversætte til 'tvangsovertalelse'. Der er på en retspsykiatrisk afdeling virkelig tale om at man overtaler patienterne med magt til fx at spise medicin. Hjernevask i retspsykiatrien sker ved indoktrinering. Det vil blandt andet sige, at patienten bliver frataget sin selvstændighed og bliver ude af stand til at tænke selv. Patienten bliver desuden tvunget til at acceptere overlægens meninger som virkeligheden og fratages enhver mulighed for tvivl om at det overlægen siger nu også er rigtigt eller ej.


Top

Hver gang patienten udviser tvivl om det overlægen siger, så bliver patienten straffet med det samme og ofte ganske hårdt. Overlægen kan komme frem til den konklusion at patienten jo må lide af paranoia, siden patienten ikke stoler blindt på overlægen, og overlægen vil derfor straks sætte patienten op i medicin, for at få helbredt patientens paranoia. Lad mig tage udgangspunkt i den danske artikel på Wikipedia med navnet 'hjernevask'. Der er tale om 5 primære strategier som overmagten bruger overfor det underkastende individ:


1. Isolation

Overlægen vil gerne have at patienten tiltager sig overlægens mening om patientens tilstand. Hvis overlægen mener at patienten er skizofren, så er det overlægen mål at få patienten til at tro at patienten netop er skizofren. Hvis patienten er besværlig, så bliver patienten skærmet på et værelse uden mulighed for at få informationer fra eksterne kilder. Nu er overlægen blevet patientens eneste kilde til information, og det er nu overlægen der bestemmer hvilke informationer patienten skal have. Overlægen er udelukkende interesseret i at give patienten informationer som kan overbevise patienten om at patienten er skizofren. Det er yderligere en fordel hvis patienten ikke har nogen venner eller nære familiemedlemmer som holder kontakten med patienten på afdelingen. Skulle patienten imod forventning have stærke relationer til personer udenfor afdelingen, så kan overlægen godt beslutte af afbryde disse forbindelser for bedre at kunne motivere patienten til at tro på hvad overlægen fortæller til patienten.


2. Kontrol

Ved hjælp af kontrol over de informationer som gives til patienten, kan overlægen sikre sig at patienten hele tiden får informationer som understøtter overlægens mening om at patienten er skizofren. Patienten har dog også kontakt til det daglige personale, men dette personale har ligeledes til opgave kun at give patienten informationer som kan bekræfte overfor patienten at patienten lider af skizofreni.


3. Usikkerhed

Den ultimative overmagt overfor en patient er at overlægen kan holde de fleste patienter spærret inde på ubestemt tid. Tanken om at skulle være spærret inde resten af sit liv, kan være en meget belastende tanke for en retspsykiatrisk patient. Usikkerheden gør patienten motiveret for at høre efter hvad overlægen har af meninger om patientens tilstand.


Top

4. Gentagelse

Patienten bliver gang på gang mindet om at overlægen mener at patienten er skizofren. Hver gang patienten får en ny behandlingsplan, så står der i planen at patienten er skizofren. Hver gang patienten læser i journalen, så står der at patienten er skizofren. Hver gang patienten klager så svarer overlægen med at patienten gør som han gør fordi at han er skizofren.


5. Følelsesmæssig manipulation

Overlæger går utroligt meget op i at tale til patientens følelser. Der er fordi at det er mere effektivt at manipulere en person gennem personens følelser end med sund fornuft og logik. Mange patienter reagerer følelsesmæssigt så voldsomt på overlægens trusler og overmagt, at de helt glemmer at tænke fornuftigt over hvad det egentlig er overlægen siger til patienten. Men hvis man kan skubbe følelserne til side og bare høre på hvad det er en overlæge ofte siger til en patient, så er det ofte noget værre vås og uden logisk sammenhæng, men patienten når at reagere følelsesmæssigt før patienten når at tænke fornuftigt over hvad overlægen siger. Man kan som patient i retspsykiatrien godt undgå hjernevask og Stockholm-syndrom, men det kræver at man ved at det sker og hvordan det sker. Som udgangspunkt er hjernevask af en patient ikke let at udføre, men det har dog en masse, for overlægen, fordelagtige følgevirkninger som bl.a. Stockholm-syndrom og tillært hjælpeløshed (learned helplessness).


Top