Tanker Om Retspsykiatri

Her er ingen fejl - natmusik

Jeg blev indlagt i Pilehus (P4) i 2010. I starten var alting jo nyt for mig, så jeg lagde ikke rigtigt mærke til lydende i huset, men efter et stykke tid, var der lyde der begyndte at irritere mig, især når jeg skulle sove om natten. En nat stod jeg op, for at finde ud af hvor lyden kom fra, jeg gik ganske enkelt fra dør til dør i afdelingen og lagde øret ind til døren for at høre om jeg kunne høre noget. Da jeg kom et par værelser længere ned af gangen, opdagede jeg at der var høj musik inde på en patientstue ca 02.00 om natten.


Efter at have lyttet ved alle dørene nogle dage i træk kunne jeg konstatere at vi havde en patient på afdelingen som sov til høj musik hver nat. Jeg gik ned og klagede til personalet. Personalen oplyste mig at der i husorden stod at der først skulle være ro på afdelingen kl 01.00 om natten, og klokken var altså kun ca 23.30. Jeg fortalte personalen at det var underligt at jeg skulle vente med at falde i søvn hver dag indtil klokken blev 01.00 om natten. Desuden så bliver jeg jo vækket hver morgen kl ca 7.45. Det gjorde at jeg jo kun vil have mulighed for at sove 6 timer og 45 minutter hver nat og det synes jeg var for lidt. Efter nogle dage blev jeg træt af at jeg først kunne sove kl 01.00 hver nat, så jeg klagede til Afd.sygeplejersken.


Efter nogle uger rettede hun husordenen så punktet med at det skulle være ro kl 01.00 blev fjernet. Nu stod der i stedet for at patienterne ikke måtte spille musik der generede de andre patienter. Personalet begyndte nu igen at skrive i min journal at jeg var lydfølsom, men det var vel mest for at flytte fejlen over på patienten så man ikke opdagede at det var afdelingen der havde en fejl. Man rettede i reglerne for afdelingen men der var ingen personaler der indrømmede at det var underligt at der først skulle være ro på afdelingen kl 01.00 om natten. Man retter ikke regler i retspsykiatrien fordi patienterne synes at de er forkerte, det kunne ganske enkelt aldrig ske. Det handler om at opretholde illusionen om at afdelingen er perfekt og det er reglerne for afdelingen også.


Top