Tanker Om Retspsykiatri

Henvisning til tradition

Man kan som menneske lave alle mulige forskellige fejl. Hvis man ikke er bevidst om at disse fejl kan opstå, så er det meget let at komme til at lave dem den ene gang efter den anden. For nogle dage siden havde jeg en samtale med min overlæge. Han spurgte mig til sidst i samtalen, om jeg havde nogle spørgsmål, og jeg sagde ja, og stillede ham et spørgsmål. Jeg spurgte ham om hvordan det kunne være at han havde lavet et lille afsnit om mig i min journal, som startede med ordet ”objektivt”, når nu der ikke stod noget objektivt i afsnittet men udelukkende overlægens personlige mening om mig. Han svarede blot, at sådan havde læger altså skrevet om deres patienter de sidste 150 år, og det ville han ikke lave om på, så det havde jeg bare at vænne mig til. Der er altså tale om at lægen gør noget udelukkende fordi, at det plejer man at gøre, uden at tænke på om det nu også stadig er korrekt at gøre det på denne måde. Der er tale om det man kalder for en vildfarelse.


Top