Tanker Om Retspsykiatri

Hemmelig retspsykiatri

Goddag. Jeg er retspsykiatrisk patient og det har jeg nu været i 4 år. Her er min vurdering af retspsykiatrien. Jeg bor på en afdeling som hedder P5 (Birkehus), Nykøbing Sjælland, og jeg vil gerne komme med det postulat, at jeg bor på en hemmelig afdeling. Hvis man starter helt overordnet og ser på afdelingen fra samfundets side, så er der faktisk ikke ret mange som ved at der findes retspsykiatriske afdelinger. Der er da en del mennesker som ved at der er noget der hedder psykiatri, men kun de færreste ved at der er noget der hedder retspsykiatri. Det er som om at retspsykiatrien er usynlig for samfundet, hvilket jo på en måde er ret interessant, for den koster trods alt mange milliarder at drive om året.


Hvis man fortsætter på det økonomiske område, så er retspsykiatrien faktisk også hemmelig på dette område. Hvis man fx kikker i Region Sjællands regnskab, så har man bare en linje som hedder psykiatri. Dette samlede beløb dækker over både den almene psykiatri og den retslige psykiatri. Det er således ikke muligt, at finde ud af hvad retspsykiatrien koster i Region Sjælland. Jeg har prøvet at skrive til Ledelsen i Region Sjælland og bede om tallene for retspsykiatrien, men jeg får blot at vide, at der er tale om interne informationer. Den afdeling jeg bor på er hemmelig på mange måder. Det er meget svært for udefrakommende at få lov til at se hvad der foregår på en retspsykiatrisk afdeling. Der foregår mange dårlige ting på de danske retspsykiatriske afdelinger, og ledelsen og overlægerne gør alt hvad de kan for at det kan blive ved med at være på denne måde.


Ledelsen og overlægerne er sandelig ikke interesseret i omtale, da den med stor sandsynlighed vil blive negativ. Jeg blev på et tidspunkt kontaktet af nogle film-studerende fra filmskolen. De ville høre om de måtte tale med mig om hvordan det er at være på en retspsykiatrisk afdeling. Jeg sagde det til personalet at der var nogle elever der gerne ville tale med mig. Jeg fik det svar tilbage, at man ikke ville have eleverne ind på afdelingen. Faktisk så ville man ikke engang tillade at de kom ind på hospitalets område. Den afdeling jeg bor på har hemmelige regler.


Hvis vi som patienter beder personalet om at være konkrete og få nogle skriftelige regler vi kan forholde os til, så sker der ingenting. Vi er altså underlagt mundtlige regler. Ligeledes så ved vi heller ikke om der er forbundet en straf med at overtræde disse regler, da personalet ikke vil oplyse patienterne om hvilken straf der er forbundet med at overtræde en given regel. Der er opgaver på afdelingen som patienterne bliver bedt om at gøre, men det er ikke muligt for patienterne at få at vide om disse opgaver er frivillige eller om de er tvang - det er også hemmeligt. Jeg har været udsat for hemmelig behandling.


Top

En dag kom der en reservelæge, for at tale med mig da min egen overlæge ikke havde tid. Han forklarede mig, at lægerne havde snakket om min behandling og var kommet frem til en ny behandling. Jeg var meget overrasket over at opdage at lægerne havde ændret min behandling flere uger tidligere, uden at fortælle det til mig og uden at skrive det i min behandlingsplan. Nu blev jeg rigtig sur, og jeg skrev til patientombuddet og bad om en ny overlæge, og det fik jeg også. Man skal respektere patienternes ret til privatliv, men jeg går ind for åbenhed omkring retspsykiatriens virksomhed.


Top