Tanker Om Retspsykiatri

Gruppeterapi i retspsykiatrien

Der vil nok aldrig komme gruppeterapi eller gruppesamtaler i retspsykiatrien, og grunden er let at få øje på. En retspsykiatrisk afdeling er en tvangs-afdeling, og alt hvad man gør imod patienterne handler om magt. En gruppeterapi foregår som regel ved at der er en masse patienter til stede og nogle enkelte personaler, måske kun en enkelt eller to personaler. Selve situationen giver et problem netop fordi det er en afdeling som handler om magt. Da der oftest er flere patienter end personaler ved gruppeterapi, vil dette virke afskrækkende på personalet i de tilfælde hvor alle patienterne er enige om en ting og der måske kun sidder en enkelt eller to personaler med en anden mening.


Personalet føler sig truet hver gang de kommer i undertal både fysisk og psykisk. Personalet vil derfor automatisk være imod enhver form for forsamling hvor der er flere patienter end personaler til stede, og hvor man skal tale om vigtige emner. Både jeg og andre patienter har flere gange foreslået at vi holdt sessioner i stuen, hvor vi tager et emne op til diskussion, som var relevant for os patienter, men det er aldrig blevet til noget, af de ovenfor nævnte grunde. Personalet tør ikke være i en situation hvor der er flere patienter end personaler.


Man undgår derfor også til daglig i afdelingen at komme i situationer hvor man skal diskutere vigtige emner og hvor der samtidig er flere patienter end personaler til stede, da dette vil stille personalet i en dårlig magtposition. Man skal huske på at retspsykiatrien handler stort set ikke om andet end magt. Personalet har dog ikke noget imod at der er flere patienter til stede end personale, hvis blot grunden er harmløs, som fx ved middagsmaden eller når vi spiller banko. En god modsætning til en eventuel gruppeterapi er konferencerne.


På den afdeling hvor jeg er indlagt, holder personalet en konference med patienterne hver for sig cirka hver 12'te uge. På en sådan konference taler man om patientens videre behandlingsforløb. Ved disse konferencer er personalet som regel mødt talstærkt op og patienten er ofte alene. Der er ved en konference måske 5-8 personaler på den ene side og patienten alene på den anden side. Det er et godt udgangspunkt når man skal udøve magt overfor en patient. Alene antallet af personaler kan virke afskrækkende på mange patienter. Det er derfor altid en god idé som patient at få en ekstra person med til mødet som man stoler på. Som patient skal man lære at forstå at et stort antal personer som holder sammen er meget magtfuldt, uanset og de personer der holder sammen har ret i deres meninger og beslutninger eller ej.


Top