Tanker Om Retspsykiatri

Genoptagelse af dom

En af grundene til at patienter opholder sig i retspsykiatrien i alt for lang tid er, at patienterne ikke får tilstrækkelig information om deres rettigheder. Der er således mange patienter, der ikke ved at man kan bede statsanklageren om at tage sagen op igen. Det hele starter den dag du får din endelige anbringelsesdom eller behandlingsdom i retten. Så snart der er gået 6 måneder efter denne dato, så kan du skrive til statsanklageren og bede om at få taget din dom op til ændring. Du kan fx bede din patientrådgiver eller bistandsværge om hjælp. Sagen vil så blive taget op igen i byretten. Det tager ofte (desværre) 3-6 måneder før byretten har tid til at tage sagen til behandling.


Retten vil så bede din overlæge om en udtalelse, og du vil så blive bedt om at møde op i byretten igen. Hvis du ikke får medhold i byretten, så har du mulighed for at klage (kærre) til landsretten. Her er igen en ventetid, dog ikke lige så længe som ved byretten. Hvis du heller ikke får medhold i landsretten, så har du igen mulighed for at klage over din dom. Du kan dog ikke klage til statsadvokaten igen før der er gået 6 måneder siden der sidst blev truffet en afgørelse i retten. Du skal på ingen måde være bange rent økonomisk, for det er staten der betaler sagens omkostninger for dig, både i byretten og i landsretten. Reglen om at du kan få taget din sag op igen fremgår af straffelovens §72. Held og lykke.


Top