Tanker Om Retspsykiatri

Frihedsberøvelse

Nogle mennesker kommer i fængsel. Andre mennesker får en dom til anbringelse eller behandling og ender derfor som udgangspunkt på en lukket retspsykiatrisk afdeling. Der er en forskel i den måde hvorpå gerningsmanden (den fængslede / patienten) oplever sin situation og så den måde hvorpå samfundet ser på den samme situation. Jeg vil gerne med denne tekst prøve at komme nærmere ind på hvad det egentlig er der er forskellen mellem borgeren og samfundet. Jeg kommer ikke med en løsning, men kun med et oplæg til videre tænkning over emnet.


Er en person i et fængsel tilbageholdt imod sin vilje ? Ja

Er en person på en lukket afdeling tilbageholdt imod sin vilje ? Ja


Oplever personen i fængslet et ubehag ved tilbageholdelsen ? Ja

Oplever personen på den lukkede afdeling et ubehag ved tilbageholdelsen ? Ja


Mener samfundet at fængsel er en straf ? Ja

Mener samfundet at lukket afdeling er en straf ? Nej


Det samme menneske kan ikke både sige ja og nej til det samme spørgsmål. Der må derfor være en fejl et eller andet sted. Enten så tager jeg fejl, og så findes der rent faktisk personer som ikke har noget imod at være lukket inde på en lukket afdeling, eller også findes der nogle mennesker med dobbelt-moral, som synes at det er i orden at andre mennesker bliver lukket inde på en psykiatrisk afdeling imod deres vilje, så længe at de altså ikke selv bliver indlagt.


Top