Tanker Om Retspsykiatri

Frihedsberøvelsens effekt

Vi kommer kun borgere i et almindeligt fængsel, hvis vi mener at de er egnede til straf, men hvornår er man så egnet til straf? Man er egnet til straf, når samfundet mener at borgeren er til at rette i sin adfærd ved hjælp af en frihedsberøvelse. Med andre ord, hvis du gør noget forkert og du så kommer i fængsel, så forventer samfundet at du har lært af dit fængselsophold at du ikke må overtræde loven. Dette rejser dog hurtigt et interessant spørgsmål. Man ved erfaringsmæssigt, at ca 60% af alle løsladte fanger vil komme tilbage i fængsel mindre end 1 år efter de er blevet løsladt. Hvis man sætter en borger i fængsel, løslader borgeren igen og borgeren så er tilbage i fængsel allerede mindre end 1 år efter løsladelsen, har straffen så overhovedet virket? Vi sætter jo netop borgeren i et almindeligt fængsel fordi vi mener at det vil motivere borgeren til ikke at overtræde loven igen.


Der er altså en tydelig uoverensstemmelse mellem det samfundet tror vil ske med borgeren efter løsladelse og så det der rent faktisk sker når borgeren bliver løsladt. Der er vel kun to muligheder for fejl i denne situation. Enten så tager samfundet fejl, og så har fængselsstraffen slet ikke den virkning på borgeren som man tror den har, og så har samfundet grebet situationen forkert an, eller også har den løsladte i virkeligheden lært noget af frihedsberøvelsen, men der er efter løsladelsen sket ting i borgerens liv og miljø, som borgeren ikke har magt over og som så fører til at borgeren igen gør noget ulovligt.


Der er i min verden kun to mulige konklusioner på ovenstående situation. Enten så virker straf og frihedsberøvelse af borgeren slet ikke så godt som vi ellers går og bilder os ind, eller også så har borgeren rent faktisk lært noget af frihedsberøvelsen, men er kommet ud i noget kriminelt igen på grund af faktorer i borgerens miljø, og vi skal så erkende at en borger godt kan lave noget ulovligt, ikke på grund af en dårlig personlighed, men på grund af et dårligt miljø. Hvis en borger hele tiden laver noget ulovligt på grund af miljøet, så har samfundet et problem, for man kan ikke komme miljøet i fængsel, man kan kun komme borgeren i fængsel.


Top