Tanker Om Retspsykiatri

Formålsløs adfærd

Et af de negative symptomer på skizofreni er 'tom og formålsløs adfærd'. Dette rejser dog et problem, for der findes nemlig ikke tom og formålsløs adfærd. AL adfærd har et formål. Et menneske er ganske enkelt ude af stand til at lave formålsløs adfærd. Al den adfærd et menneske har, tjener ALTID er formål. Det kan godt være at den person, der laver en handling ikke selv lige er helt bevidst om hvad formålet er med denne handling, men det betyder ikke at handlingen er formålsløs. Det betyder blot at personen ikke er bevidst om formålet. Dette gælder også for de personer (fx overlægen eller personalet), der ser eller oplever et andet menneske (fx en patient) gøre en handling.


Det kan godt være, at disse tilskurerer, som kikker på en handling, der bliver foretaget af et andet menneske, ikke lige umiddelbart kan se eller forstå formålet med personens handling, men det betyder IKKE at handlingen er formålsløs. Det betyder blot at tilskueren ikke kender formålet med handlingen. En handling har ALTID er formål. I stedet for at beskrive en patient i journalen, som en patient med 'tom og formålsløs' adfærd, så er det mere korrekt, at skrive: 'Jeg (personalen) forstår ikke patientens adfærd'. Der er en forskel på disse to sætninger, og personalet er ikke bevidste om denne forskel. Personalet vil være meget tilbøjelig til at beskrive patienten som en person med 'tom og formålsløs' adfærd.


Der er en forskel i de to sætninger, som er utrolig vigtig. Det, som er mest interessant er faktisk, at uanset hvilken en af teksterne personalen vælger som beskrivelse af patientens adfærd, så starter det ALTID oppe i hovedet på personalen som 'jeg forstår ikke patientens adfærd'. Der er så efterfølgende to muligheder. Enten kommer personalens tanke om patientens adfærd til udtryk som 'jeg forstår ikke patientens adfærd', eller det bliver lavet om til 'tom og formålsløs adfærd' . Men hvordan kan det være at 'jeg forstår ikke patientens adfærd' i de fleste tilfælde bliver lavet om til 'tom og formålsløs adfærd' i journalen? Der er tale om at personalen gør brug af en forsvarsmekanisme.


Selve formålet med denne forsvarsmekanisme er at forsvare personalen imod ting, som personalen ikke kan forstå. Hvis en personale beskriver en patients adfærd som 'tom og formålsløs', så viser det at personalen jo ikke fejler noget, for personalen er da i stand til at forstå alt, og hvis der opstår situationer hvor personalen ikke kan forstå en patients adfærd, så er det sandelig ikke personalen der er noget galt med, men derimod patienten. Ved at beskrive patientens adfærd som 'tom og formålsløs', så slipper personalen for den ubehagelige tanke, at personalen ikke kan forstå patientens adfærd. En personale, der ikke kan forstå patientens adfærd, kan ikke holde tanken ud om at være utilstrækkelig, og derfor tager personalen afstand fra denne tanke, og vender den om, så personalen nu fremstår som perfekt, og nu er det så pludselig patientens adfærd, der er noget galt med. 'Tom og formålsløs' adfærd er egentlig et ejendommeligt symptom.


Top

Det hele starter med en personale, der ikke kan forstå patienten, og det ender med at netop fordi at personalen ikke kan forstå patienten, så har patienten muligvis skizofreni. 'Tom og formålsløs' adfærd er et symptom, men 'jeg forstår ikke patientens adfærd' er ikke et symptom på skizofreni. Sætningerne betyder faktisk nøjagtig det samme, men den ene er et symptom hos patienten, og den anden viser en utilstrækkelighed hos personalen. Faktisk er begge sætninger et udtryk for en utilstrækkelighed hos personalen, og 'tom og formålsløs' adfærd burde ikke findes som et symptom, da det netop IKKE er noget symptom. Det har intet at gøre med psykisk lidelse, og der er udelukkende tale om et magtmiddel, der kan bruges imod patienterne. En utilstrækkelighed hos personalet bliver til symptomer hos patienterne.


Det er derfor at det er personalets utilstrækkelighed, der er med til at afgøre om patienterne har en psykisk lidelse eller ej. Jo bedre personaler vi ansætter i psykiatrien, jo færre patienter vil der derfor være med psykisk lidelse. Antallet af retspsykiatriske patienter stiger i disse år. Det er mit umiddelbare gæt at disse patienter får større og større psykiske lidelser udelukkende på grund af ringere og ringere personale.


Top