Tanker Om Retspsykiatri

Forandringens vej - Normale menneskers tanker om de unormale

Det er udbredt, at normale mennesker har den opfattelse af der findes to grupper af mennesker, nemlig normale mennesker og unormale mennesker. Det er normalt at normale mennesker anser de unormale som en enkelt gruppe mennesker, selv om de unormale mennesker i virkeligheden udgør to forskellige grupper af mennesker. De normale mennesker har svært ved at se forskel på disse to grupper og derfor putter de dem ned i samme kategori nemlig de unormale. De unormale udgør to forskellige grupper af mennesker. En gruppe over de normale og en gruppe under de normale. Ved at putte de unormale ned i samme kasse opnår den normale dog visse fordele.


Ved at opstille en konstruktion hvor der kun er de normale og de unormale, sikre den normale sig, at alle dem, der ikke hører til hans egen gruppe, altså de normale, jo derfor må være i gruppen af unormale. Den normale har den opfattelse at det bedste man kan være er normal. Den normale har yderligere den opfattelse, at alle dem, der er i den anden kasse, altså de unormale har et ønske om at være normale - hvilket virkelig er en vildfarelse. Virkeligheden er dog en lidt anden, end den de normale tror på. Der er i virkeligheden ikke to forskellige grupper men tre forskellige grupper. Der er både en gruppe over og under de normale.


Man kan sige at de normale lider af en illusion om to forskellige gruppe, nemlig de normale og de unormale. Fordelen ved denne opdeling er at, hvis man er normal så vil man fremstå som tilhørende den bedste gruppe. Denne illusion bliver jo brudt hvis man opstiller en model med 3 grupper. Nemlig en gruppe over det normale, de normale, og en gruppe under de normale. Denne nye konstruktion er ikke en behagelig tanke for normale. Denne tanke ødelægger illusionen om at det normale er det bedste. Denne konstruktion eller opdeling af mennesker har ganske vist en gruppe, som er under de normale, men de har altså også en gruppe, som er over de normale. Man kan sige, at denne konstruktion degradere det normale menneske, fra at have tilhørt den bedste gruppe af mennesker, til pludselig kun at tilhøre den midterste gruppe mennesker, og altså ikke længere den bedste gruppe af mennesker.


Normale mennesker vil selvfølgelig være imod en sådan opstilling, da den ødelægger deres illusion om at tilhøre den bedste gruppe. De mennesker som hører til i gruppen som er over de normale har faktisk en tilstand som er bedre end den normale tilstand, og de mennesker som hører til gruppen under de normale har en tilstand som er dårligere end den tilstand som de normale mennesker har. Ved at udelukke, at der skulle findes en gruppe som skulle være over gruppen af normale mennesker, så udvisker man derved også det faktum at der er noget som er bedre end normalen, og normalen kommer nu til at fremstå som det bedste. Der er tale om at de normale har en vildfarelse, som har til formål at opretholde deres selvbillede som de bedste mennesker, men det er og bliver altså en vildfarelse.


Top