Tanker Om Retspsykiatri

Forandringens vej - Normalens kamp imod det unormale

Min sag handler om de normales forsvar af normalen. Danmark er fuld af normale mennesker. Disse normale mennesker bliver i Pilehus (retspsykiatrisk klinik, P4) repræsenteret af personalet. Dette personale er klar til - på normalens vegne - at forsvare normalen. Hvis nu der kommer en unormal, som vil prøve på at ændre normalen, så vil de på normalens vegne forsvare sig imod det unormale. I denne situation er normalen følgende: Det er i øjeblikket normalt, at have den mening, at det er forkert at slå andre mennesker ihjel. Men det er også en del af normalen netop at lade være med at protestere, når normale mennesker alligevel slår andre mennesker ihjel.


Det er altså en del af normalen at være dobbelt-moralsk. Det er en del af normalen at være hyklerisk. Grunden til at jeg er unormal og grunden til at de normale forsvarer sig imod mig, er fordi at jeg har et ønske om at ændre normalen. Grunden til at jeg er unormal er følgende: Jeg mener, at det er forket at slå andre mennesker ihjel, men til forskel fra de normale, så agter jeg at handle, når jeg ser at de normale alligevel slår andre mennesker ihjel. Jeg er til besvær for de normale, fordi jeg minder dem om deres egen adfærd. Grunden til at de normale finder mig besværlig, er fordi jeg gør dem bevidst om den konflikt der netop ligger i den normale adfærd.


Jeg kan godt forstå, at de normale stritter imod, for jeg gør det pinligt, at være normal. Mange mennesker undre sig over, at jeg bliver berørt, når jeg taler om emnet. Personligt undre jeg mig over dette, og jeg bliver nervøs hvis andre folk ikke bliver berørt af emnet - at vi (det danske samfund) slår mennesker ihjel. De normale er villige til at gå langt for at forsvare normalen. Ikke nok med at de er villige til at spærre mig inde, de er endda også villige til at spænde mig fast til en seng, indtil jeg skifter mening. Forandring har aldrig været gratis - sådan er det bare. Jeg er stolt af, at jeg på dette område er unormal.


Top