Tanker Om Retspsykiatri

Forandringens vej - Den evige forandring af normalen

Som menneske er det vigtigt at forstå, at det vi betragter som normalt i øjeblikket ikke altid har været normalen, og at det som er normalt i øjeblikket var ganske unormalt i fortiden. Det er ligeledes vigtigt at forstå, at det som er normalt i øjeblikket ikke vil være normalen for altid, men at normalen som den er nu vil ændre sig, og at den normal som vi har i øjeblikket vil gå hen og blive forældet i fremtiden og erstattet af en ny normal. Det normale og det unormale udgør tilsammen en enhed, som dækker over alle individer. Man kan sige, at normalen og unormalen er hinandens komplementær-gruppe. Hvis man derfor tog alle individer et efter et, så ville man se, at alle individerne ville falde ned i enten den normale eller den unormale gruppe. Heraf følger da også, at hvis normalen ændre sig, så vil unormalen ændre sig med nøjagtig samme størrelse. Hvordan ændre forholdet sig så mellem normal og unormal?


Der er faktisk kun to måder hvorpå det kan ske:


1. En ting, som før var unormal bliver nu en del af normalen, eller
2. en ting, som før var normal bliver nu en del af unormalen


Et par eksempler


Førhen var det unormalt at blive tatoveret, men i øjeblikket er det normalt at blive tatoveret.


Førhen var det normalt at ride, når man skulle nogen steder, men i øjeblikket er det unormalt at ride, når man skal nogen steder.


Der findes også eksempler på ting, der skiftevis hopper fra det ene til det andet


I gammel tid var det ganske unormalt at ryge, så blev det pludselig normalt at ryge, og i øjeblikket er det ved at blive unormalt igen at ryge.


Normalen er altid i bevægelse. Der er altid noget af normalen, som er i færd med at glide ud, og derved blive til noget unormalt. På samme måde er der altid noget af unormalen, som er i færd med at glide ind og derved blive til noget normalt.


Top