Tanker Om Retspsykiatri

Flugtøkonomi

Det handler om penge. I 2015 koster en sengeplads i den almene psykiatri 3.518 kr pr dag. I 2015 koster en sengeplads i retspsykiatrien lidt mere. Den koster cirka 5.500 kr pr dag. Med andre ord sengepladser er dyre. Men der er også love og regler at tage højde for. En person i retspsykiatrien med en anbringelsesdom er således indlagt i henhold til en dom, og det kan kun en dommer ændre på. Hvis en retspsykiatrisk patient flygter fra afdelingen, så er afdelingen nødt til at lade patientens værelse stå og vente på at patienten bliver pågrebet og igen kan indlægges.


I den almene psykiatri er patienterne ikke indlagt i henhold til en dom. Det er således overlægen der bestemmer om patienten skal være indlagt eller ej. Hvis en patient flygter fra en almen psykiatrisk afdeling, så er der ikke nogen regel der tvinger overlægen til at lade værelset så ledigt indtil man igen finder patienten. Der er dog en regel i psykiatriloven, der siger at hvis en patient ikke er dukket op på afdelingen igen inden 7 dage, så betragtes patienten som udskrevet og så bliver værelset tømt og givet til en anden patient.


Der er således forskel på hvordan man bruger ressourcerne i retspsykiatrien og den almene psykiatri. I retspsykiatrien er man nødt til at holde et værelse ledigt til patienten indtil patienten dukker op igen, og det giver en dårlig udnyttelse af sengepladserne, når man er nødt til at have et værelse der står tomt indtil patienten dukker op igen. Dette problem har man næsten ikke i den almene psykiatri. Her bliver værelset tømt efter 7 dage og givet til en anden patient. Det er nemlig dyrt at have et værelse (sengeplads) stående tomt.


Top