Tanker Om Retspsykiatri

Fejlen der blev væk

Nogle ting i retspsykiatrien er ikke bare hemmelige, de er også ligefrem uhyggelige. For at blive patient i retspsykiatrien, så kræver det at gerningsmanden har været sindssyg og utilregnelig i gerningsøjeblikket. Det er dommeren der træffer denne afgørelse på grundlag af en mentalerklæring om gerningsmanden. Dommeren træfer således en beslutning, og dommerens beslutningsgrundlag er en mentalerklæring. Hvis alle gerningsmænd, som erklæres sindssyge og utilregnelige i gerningsøjeblikket rent faktisk også var sindssyge og utilregnelige i gerningsøjeblikket, så ville det jo medføre at 100% af de gerningsmænd, som efterfølgende bliver flyttet over i retspsykiatrien også vil kunne tildeles en diagnose, og efterfølgende kunne behandles for sin psykiske lidelse.


Og det er faktisk også hvad der sker i øjeblikket. Alle gerningsmænd, som kommer over i retspsykiatrien bliver efterfølgende behandlet (medicinsk) for deres psykiske lidelse. Der er bare et problem. Tidligere overlæge ved Retspsykiatrisk Klinik, Peter Kramp, lavede for nogle år siden en undersøgelse, hvor han gennemgik ca 1.100 mentalerklæringer. Peter Kramp's konklusion var, at der var en fejl i ca 15-20% af alle mentalerklæringer. Du kan læse om hans undersøgelse på information's hjemmeside. Du skal søge på ”Peter Kramp” i søgefeltet. Det er så her problemet opstår. Hvis det virkelig er rigtigt at der er fejl i 15-20% af alle mentalerklæringer, der bliver lavet i Danmark, hvordan kan det så være at 100% af de gerningsmænd, der kommer over i retspsykiatrien bliver behandlet (medicinsk) for deres psykiske lidelse?


Jeg kan ikke fortolke det på anden måde, end at 15-20% af gerningsmændene, som kommer over i retspsykiatrien faktisk ikke har en psykisk lidelse, eller også har gerningsmanden en anden lidelse end den der fremgår af mentalerklæringen. Det vil sige at 15-20% af patienterne i retspsykiatrien faktisk ikke har en psykisk lidelse, hvilket er underligt, når 100% af gerningsmændene, der kommer over i retspsykiatrien modtager (medicinsk) behandling. Jeg kan ikke fortolke det på anden måde, end at fejlbehandlingen i retspsykiatrien er på 15-20%, hvilket er voldsomt, taget i betragtning af der i øjeblikket er ca 1.000 gerningsmænd, der hvert år bliver erklæret sindssyge og utilregnelige i gerningsøjeblikket. Det vil jo betyde, at der i retspsykiatrien er 150-200 personer, som bliver fejlbehandlet for en lidelse, som de muligvis slet ikke har.


Det er ganske uhyggeligt. Det som er endnu mere uhyggeligt, er at det fremgår at det materiale, som man bruger til undervisning af patienterne i retspsykiatrien (psykoedukation), at man skal 'presse' patienten til at erkende sin psykiske lidelse. Dette fremgår ligeledes af KORA-rapporten: Psykiatrien Region Sjælland før flytning til det nye psykiatrisygehus, side 53, at patienterne skal holdes fast i at de er syge. Det vil faktisk sige, at man i retspsykiatrien tvinger 150-200 patienter hvert år til at erkende at de har en psykisk lidelse, selv om de faktisk slet ikke har en sådan lidelse. Retspsykiatrien har en underlig rekord i behandling af patienter. Retspsykiatrien behandler hvert år 100% af deres patienter med medicin, hvilket betyder at fejlprocenten i retspsykiatrien er 0% om året.


Top

Det er ikke mindre end fantastisk at det kan lade sig gøre for en del af det danske sygehusvæsen at have en fejlprocent på 0. Nu vil jeg så ødelægge det jeg lige har skrevet og fortælle, at der faktisk ikke er tale om nogen form for rekord i behandling af patienterne. Grunden til at retspsykiatrien har en fejlprocent på 0, er ikke fordi at retspsykiatrien er fejlfri. Det er udelukkende fordi at man i retspsykiatrien ikke vil erkende, at der bliver lavet fejl. Det er derimod antallet af fejl i retspsykiatrien, som bliver fejet ind under gulvtæppet, som i sig selv er en rekord. Måske er det ikke uhyggeligt at man skjuler fejlene i retspsykiatrien. Måske er det mest uhyggelige, at der ikke lader til at være nogen som helst, der er interesseret i disse fejl, og som således ikke bekymre sig for de retspsykiatriske patienters helbred. Disse 150-200 patienter bliver tildelt en diagnose (ofte skizofreni), selv om de ikke kan opfylde diagnose-kriterierne for denne diagnose, men det er en anden historie.


Top