Tanker Om Retspsykiatri

En strategi for nedbrydning af retspsykiatriens tankegang (fantasier):

Forklaring på hvad patienten skal gøre

Det første patienten skal gøre er konstant, at gøre overlægen bevidst om hans fejl. Hvis patienten ikke gør overlægen opmærksom på hans fejl, så vil overlægen forblive i det der kaldes ”drømme tilstanden”. Den forskel der er på overlægens tankegang og virkeligheden kaldes for ”drømme tilstanden”. Det handler om for patienten ikke at acceptere løgne som kommer fra overlægen. Hver gang en overlæge siger en løgn, og patienten ikke retter overlægen i løgnen, så hjælper patienten overlægen med at holde overlægens ”drømme tilstand” i live.


Det handler om at flytte overlægen fra ”drømme tilstanden” til ”realitets eksplosionen”, hvor overlægen ikke længere er i stand til at opretholde illusionen om at alt jo går godt, og bliver nødt til at erkende virkeligheden. Som patient er det meget vigtigt at holde fast i virkeligheden overfor overlægen, så han oplever et konstant pres på hans ”drømme tilstand”. Det er ikke nogen let opgave, men der er ingen vej udenom, hvis vi nogen sinde skal gøre os en forhåbning om at ændre retspsykiatrien.


Det som overlægen oplever: (rækkefølgen)


1. drømme tilstanden
2. frustrations tilstanden
3. mareridts tilstanden
4. realitets eksplosion


Forklaring på hvad overlægen oplever

Når overlægen kaster sig ud i handlinger som ubevidst er drevet af ønske-tænkning, så vil alt se ud til at gå fint i starten. Dette niveau kaldes for ”drømme-tilstanden”. Men fordi denne fantasi aldrig kan blive forenet med virkeligheden, så fører det uundgåeligt til ”frustrations tilstanden”, efterhånden som tingene begynder at gå galt, kræver det nu en mere beslutsom tankegang at holde fantasien i live. Efterhånden som virkeligheden presser på, fører dette til ”mareridts tilstanden”, efterhånden som alting begynder at gå galt. Det hele ender med en ”realitets eksplosion” når fantasien til sidst ramler sammen.


Top