Tanker Om Retspsykiatri

Dumme patienter

Det er som om at alle de procedure man har tænkt sig at indføre i det nye psykiatri-sygehus i Slagelse (åbner ca ultimo 2015) antager at patienten på et eller andet plan er dummere end personalet. Dette er i øvrigt et problem. Jeg har selv været til en psykologitest som fastslog at min intelligens er højere end gennemsnittet og jeg er i øvrigt ikke den eneste på min afdeling som er blevet testet til at have en intelligens som er højere end gennemsnittet. Der lægges op til at patienterne skal have personalet som nogen de kan se op til.


Men hvordan ser patienten op til en personale, der er dummere end patienten? Hvis personalet ikke anerkender at der findes patienter med en intelligens som her højere end personalets intelligens, så skal det nok blive en stor udfordring at påvirke en sådan patient, for patienten vil jo nærmest automatisk komme til at se ned på næsten alt hvad personalet vil gøre over for denne patient, hvis patienten hurtigere end personalet kan se, hvad der sker i en given situation. Patienten vil altid være foran personalet, og der er ikke tale om at personalet behandler en sådan patient. Der er mere tale om at personalet prøver at følge med i hvad det er patienten tænker.


Det er lige som et kapløb hvor patienten hele tiden er foran, samtidig med at personalet løber bagefter med illusionen om at det er personalet der løber forrest. Retspsykiatrien handler om magt. Personalet kan tillade sig at tænke som de gør, netop fordi de har magt. Hvis personalet ikke havde magt, så ville de være nødt til at bruge fornuft og intelligens overfor patienterne, og så ville der være nytteløst at prøve at behandle alle de patienter som er klogere end personalet. Behandlingen kan udelukkende finde sted fordi personalet har magt og intelligens er ikke et krav for at udøve magt overfor en patient. I retspsykiatrien er det ikke den person der har det bedste argument der vinder, men derimod den der har den største magt, og magten ligger hos personalet.


Top