Tanker Om Retspsykiatri

Du lider

Man er som personale simpelthen nødt til at se patienterne som mennesker der lider, for ellers kan man jo ikke retfærdiggøre overfor sig selv at man behandler patienterne som man gør, fx ved at spænde patienten fast til en seng eller tvangsmedicinere patienten. Formålet med at se patienterne som nogle mennesker der lider er for at retfærdiggøre den handling man gør overfor patienten med magt. Man er jo nødt til som personale at overbevise sig selv om at det man gør overfor patienten er noget godt, også selv om patienten ligger og skriger af smerte. Jeg bliver aldrig selv en personale på en retspsykiatrisk afdeling, for det kunne ikke falde mig ind at behandle mine medmennesker på en sådan umenneskelig måde.


Faktisk er psykisk lidelse et ord der gør det bedre for personalet som netop gerne vil tro at patienterne lider. Lidelsen er ikke lige så tydelig i ordet sygdom. Alligevel holder personalet fast i ordet sygdom når de taler om patienterne. Jeg er flere gange blevet beskrevet af min overlæge som en meget forpint person, hvilket er en anelse ejendommeligt, for han er kommet med disse udtalelser om mig på tidspunkter hvor jeg faktisk havde det ganske udemærket. Det eneste grund til at jeg i overlægens øjne ser forpint ud, er for at han kan retfærdiggøre overfor sig selv at jeg skal tvangsmedicineres. For det er jo underligt at tvangsbehandle patienter som mig der har det ganske udemærket.


Top