Tanker Om Retspsykiatri

Distance mellem psykiater og patient

Jeg har læst mange noter som er skrevet om mig i min journal af forskellige overlæger. En ting, som jeg altid har undret mig over er den distance, der tilsyneladende er mellem mig som patient og overlægen. Jeg havde på et tidspunkt en samtale med en overlæge. Efter samtalen skrev overlægen i min journal at jeg var forrykt. Nu har overlægen jo lov til at mene at jeg er forrykt, men hun undlod at skrive i notatet hvorfor jeg var forrykt. Desuden så kom det ikke på noget tidspunkt i samtalen op at hun mente at jeg var forrykt. Man taler altså ikke med en patient om hvorfor man mener at patienten er forrykt. Man fremkommer bare med udtalelsen at patienten er forrykt i journalen EFTER samtalen.


Jeg har flere gange oplevet at man skriver om mig at jeg har en ejendommelig tankegang. Det er dog endnu ikke lykkedes mig at at få overlægen eller personalet til at tale med mig og forklare hvorfor den er ejendommelig. Jeg oplever overlægen og personalet som meget konfliktsky. De skriver at jeg skal rettes i min tankegang, men jeg er endnu ikke blevet rettet i min tangegang. Der bliver konstant skrevet om mig i min journal, men når jeg så prøver at tage disse ting op med personalet, så oplever jeg ikke andet end søforklaringer og undvigelser.


Jeg kan godt forstå hvorfor personalet og overlægen holder en vis distance overfor en patient. Hvis de prøver på at snakke med patienten om deres beskrivelser af patienten, så vil de blive konfronteret med det faktum at det de skriver om patienten ikke er sandt. Man undgår patienten med det eneste formål at undgå at blive konfronteret med virkeligheden, som er at patienten i virkeligheden slet ikke fejler noget. Hvis man taler med en patient, men ikke diskuttere de ting som psykiateren synes er afvigende ved patienten, så føles det ikke som om at psykiateren er ude på at hjælpe patienten. Det ser mere ud som om at psykiateren bare er ude på at observere patienten og så blot skrive disse observationer ned i journalen. Men man ændre jo ikke noget ved en patient ved kun at observere patienten.


Top