Tanker Om Retspsykiatri

Diagnose-kriterier

For at få en diagnose, så kræver det at man opfylder diagnose-kriterierne for netop denne diagnose. Selve kriterierne for psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser står i WHO's ICD-10. Jeg har endnu ikke mødt en patient, der har fået oplyst hvilke diagnose-kriterier patienten opfylder, inklusive mig selv. Dette er endnu en af hemmelighederne i den danske retspsykiatri. Patienterne i retspsykiatrien får en diagnose, men man oplyser aldrig patienten om hvilke diagnose-kriterier der er opfyldt, eller på hvilket tidspunkt kriterierne var opfyldt, der er nemlig et tidsaspekt i en diagnose (som regel), og man oplyser aldrig om det i patientens journal.


Man oplyser det aldrig til bistandsværgen eller patientrådgiveren og man oplyser det heller ikke til retten eller statsadvokaten. Jeg kan da godt undre mig over hvordan det kan være at der ikke findes een eneste af de myndigheder eller personer som modtager information fra overlægen om patientens diagnose, som ikke reagere, når de får en information som er mangelfuld. Jeg tror at grunden overvejende skal ses som et udtryk for at de personer som modtager informationer fra overlægen om patientens diagnose ikke har forstand på diagnose-kriterier og at de for at skjule deres manglende viden lader som ingenting og bare spiller med på legen.


Det er kejserens nye klæder. Der er nogen der er nødt til at fortælle at det hele bare er varm luft, og at det ingen hold har i virkeligheden. Overlægen skriver som regel et pænt lille afsnit om patientens adfærd og tilbøjeligheder, men der står aldrig noget om at man opfylder diagnose-kriterierne og hvilke diagnose-kriterier der er tale om. Der er heller aldrig eksempler på patientens adfærd som kan underbygge overlægens konklusioner. Det er bare en tekst i pæn prosa, om at patienten efter overlægens mening har en psykisk lidelse.


Det kan simpelt hen ikke gøres mere subjektivt end den måde hvorpå det sker i øjeblikket. Diagnose-kriterierne er ellers ikke svære at forstå eller at henvise til. De er udarbejdet af WHO og de hedder ICD-10. Hver enkelt diagnose har nogle diagnose-kriterier, som er opstillet i punkter. Hvis patienten opfylder tilstrækkeligt mange af disse punkter, så kan man sige om en person at han har en given diagnose. Men det er ikke lykkedes mig bare en enkelt gang at finde bevis på at en overlæge har henvist til ICD-10 og godtgjort hvilke diagnose-kriterier en patient menes at opfylde.


Top

Det er underligt at der kan findes så mange patienter i retspsykiatrien som har en diagnose, men der er ingen der ved med sikkerhed ved hvilke diagnose-kriterier patienterne opfylder. Det er efter min mening noget rod. Patienter som ikke bevisligt opfylder diagnose-kriterierne for en lidelse burde efter min mening sendes hjem fra de retspsykiatriske afdelinger og have fjernet deres diagnose. Hvis du er patient, og du læser dette, så skal du undersøge om din overlæge har oplyst dig om hvilke diagnose-kriterier du opfylder. Kan overlægen ikke oplyse dig om hvilke diagnose-kriterier du opfylder, så skal du bede om at få fjernet din diagnose. Retspsykiatrien er fuld af hemmeligheder.... men jeg vil gerne have disse hemmeligheder frem i lyset, så alle kan se hvor ejendommelig retspsykiatrien er blevet.


Top