Tanker Om Retspsykiatri

Det er din egen skyld

Jeg var indlagt i Pilehus (P4, Nykøbing Sjælland) i året 2012. På et tidspunkt besluttede overlægen at jeg skulle tvangsmedicineres. Jeg fik hurtigt en masse bivirkninger. Jeg klagede til personalet over disse bivirkninger. Jeg fik at vide af personalet, at bivirkningerne var min egen skyld, for jeg kunne da bare lade være med at kæmpe imod medicinen. Der er ifølge overlægen ikke noget galt med overlægens beslutning om at jeg skulle tvangsmedicineres. Der er ifølge personalet heller ikke noget galt med personalet. I det hele taget, så er det tilsyneladende alt sammen min egen skyld. Det er min egen skyld at jeg skal tvangsmedicineres, og det er også min egen skyld at jeg har bivirkninger. Hele skylden ligger på patienten. Puha!...Det er hårdt at være patient.


Top