Tanker Om Retspsykiatri

Den store konspiration

Jeg kan godt forstå, at der er patienter, der får en følelse af at der er en konspiration i gang imod dem under deres indlæggelse i retspsykiatrien. Som patient har jeg selv oplevet hvor umuligt systemet kan være. Man bliver underlagt en masse tvang og umulige regler. Samtidig bliver patienten oplyst at patienten da selvfølgelig kan klage hvis patienten ikke er tilfreds med tvangen eller forholdene i øvrigt. Der er en masse klageinstanser som patienterne har mulighed for at henvende sig til. Når man så begynder at klage til de forskellige instanser, så opdager man, at de kun tager sig at visse klager i visse instanser, og at det godt kan være ret svært at finde ud af hvem man skal klage til over hvad.


Når man så endelig har fundet det rigtige sted, så er instansen som regel evigheder om at tage stilling til patientens klage, og når der endelig kommer et svar, så er det ofte et afslag. Patienten bliver konstant informeret om, at hele retspsykiatrien og alle instanser med tilknytning til retspsykiatrien har til formål at hjælpe patienten. Problemet er bare at dette system ofte gør ting ved patienten som patienten ikke har bedt om eller ikke har brug for, eller som direkte er skadelig for patienten.


Det kan være utroligt svært som patient at forstå den uoverensstemmelse der er mellem det retspsykiatrien siger den vil gøre for patienten, og det som rent faktisk sker overfor patienten. Denne utroligt store uoverensstemmelse skal have en forklaring oppe i hovedet på patienten. Patienten kan ikke holde ud, at tingene ikke er til at forstå. Patienten er nødt til at skabe en forklaring på denne uoverensstemmelse. For nogle patienter vil den eneste mulige grund være, at der er tale om at der finder en konspiration sted i systemet imod patienten. Hvis en patient får denne type af konspirations-tanker, så er patienten efter min mening ikke psykotisk og patienten har heller ikke en vrangforestilling.


Der er tale om en tilstand som ganske vist ligner en psykose og en vrangforestilling, men den er fremkaldt som en følge af patientens indlæggelse og tilstanden høre ikke til patienten men patientens indlæggelses-miljø. Der er tale om en ubehagelig bivirkning af en ubehagelig indlæggelse. Der er efter min mening ikke konspirationer i retspsykiatrien imod patienterne, men der er dog en masse forskellige forhold i retspsykiatrien som allesammen ender med at være imod patienten og patientens interesser, og det kan føles utroligt frustrerende at være patient under sådanne forhold.


Top