Tanker Om Retspsykiatri

De spiser patienternes mad

Hvis der er en udtalelse jeg har hørt mange gange fra andre patienter, så er det at personalet spiser patienternes mad. Lad mig prøve at forklare situationen. Førhen var det således at når patienterne skulle spise (fx aftensmad), så skulle der være personale til stede ved bordet. Dette var for at sikre at der ikke opstod uheldige situationer mens personalet var fraværende. Reglerne på dette tidspunkt var således, at personalerne ikke havde ret til at spise af den mad som blev serveret for patienterne. Der skete derfor ofte det, at mens patienterne sad og spiste, så sad personalet bare ved bordet uden selv at spise, og de sad bare og kikkede på at patienterne spiste deres mad. Der var en del patienter der fandt dette ubehageligt. Det endte med at man besluttede at indføre noget som man kaldte for pædagogkost. Det blev besluttet at en eller flere personaler skulle deltage med måltiderne sammen med patienterne.


Disse personaler fik så lov til at spise af den mad som blev serveret til patienterne. Der blev så bestilt ekstra mad hjem til disse personaler. Det er således korrekt at de spiser med af den mad som bliver serveret for patienterne, men der bliver samtidig også bestilt ekstra mad til måltiderne. Der er dog forskel fra region til region hvor meget mad man bestiller til pædagog-kost. Jeg har således læst, at visse steder i Jylland, der bliver kun bestilt en enkelt ekstra portion mad til hver måltid som pædagogkost uanset hvor mange personaler der deltager ved måltidet. hvis der således deltager to personaler ved måltidet, så skal de deles om et enkelt måltid, men jeg kan formode at det kan være svært at holde denne regel. Formålet med pædagogkost er således at gøre spisesituationen mere naturlig, og jeg synes personligt at det er en god idé med denne pædagogkost.


Der er dog bare situationer hvor det går galt. Da jeg var indlagt i Pilehus (P4, Nykøbing Sjælland), så oplevede jeg ofte at der ikke var personale med ved måltidet. Personalet kunne samtidig godt finde på at sige til patienterne, at der også skulle være pædagogkost til personalet. Især i de situationer hvor der var patienter der ville have mere mad, og der også var mere mad på vognen. Personalerne kunne så godt finde på at tage den sidste mad med ind på kontoret og spise den mens de øvrige personaler spiste deres egen mad. Det må da se underligt ud for en patient, at patienten er sulten og beder om mere mad, og der også er mere mad på vognen, men at personalet så nægter patienterne mere mad, og så efterfølgende tager maden med ind på kontoret for at spise den sammen med de andre personaler. Formålet med pædagogkost er netop at sikre at personalet kan spise sammen med patienterne.


Hvis personalet undlader at spise sammen med patienterne, men bare i stedet for tager den med ind på kontoret, så handler personalet ikke korrekt. Formålet med pædagogkost er ikke at give personalet mad i arbejdstiden. Formålet med pædagogkosten er derimod at give en mere naturlig spisesituation. Hvis personalet tager maden med ind på kontoret, så fremmer det ikke ligefrem kommunikationen mellem personale og patienter. En sådan handling skaber splid, og det er personalet der i denne situation udviser dårlig opførsel. Jeg vil dog give patienterne ret i at der findes personaler der spiser patientmad. Da jeg var indlagt i Pilehus, så havde vi en mandlig personale, der konstant gik ud i køkkenet for at spise ostemadder, og det var ikke noget der bare skete en gang imellem, det var noget der skete næsten hver gang han var på vagt.


Top

Jeg har også været på en afdeling, hvor vi havde en vagtlæge, som gik ud i vores køkken og spiste yoghurt næsten hver gang han kom på besøg i vores afdeling. Jeg har da også undret mig flere gange når vi havde julefrokost. Hvordan kunne det være at når vi havde julefrokost, så vrimlede det pludselig med personale i afdelingen som skulle med til julefrokost. Sidste år (julen 2014) holdt vi dog ikke nogen julefrokost i afdelingen. Vi fik den begrundelse, at ledelsen pludselig var blevet uenige om hvilken konto der skulle bruges i regnskabet. Jeg undre mig over problemet, for vi har da holdt julefrokost i afdelingen de forrige 4 år uden problemer. Nå, men sådan er der så meget.....


Top