Tanker Om Retspsykiatri

Diagnostisering - psykosens grænser

Psykose dækker over et kontinuum. Hvis man ser på en patient som har en psykose, så vil man opdage, at det meste af det som denne patient tænker og oplever er helt i overensstemmelse med virkeligheden, og at den psykotiske del af det han gør kun udgør en meget lille del af hans samlede virkelighedsopfattelse. Ofte når jeg hører mennesker tale om psykose, så lyder det som om at psykose er en enten eller tilstand. Enten er personen rask, eller også er patienten (helt) psykotisk. Det er som om, at når mennesker tale om en person der er psykotisk, så er psykosen noget der har angrebet hele hjernen og sat hele hjernen ud af funktion, så der ikke længere er noget der virker korrekt oppe i hjernen på den psykotiske patient.


Man kan næsten ikke komme længere væk fra virkeligheden. Man kan sagtens have en person, som på stort set alle områder fungerer helt normalt, men som på et enkelt lille område har fx en vrangforestilling. At en person skulle være 100% psykotisk er ganske usandsynligt. Der er tale om et kontinuum. hvor man i den ene ende er upsykotisk (lucid), og hvor man i den anden ende er total psykotisk. Det er sjældent at et menneske befinder sig i yderlighederne af dette kontinuum. Det er videnskabeligt bevist at alle mennesker har vrangforestillinger (af bl.a. J. Anderson Thomson), men vi kalder ikke alle mennesker for psykotiske. Der er en petitesse-grænse, og alt under denne grænse går for at være normalt. Alt over denne grænse kan siges at være psykotisk. Men det siger vel næsten sig selv, at hvis der er tale om et kontinuum, så vil der være personer som er meget lidt psykotiske og patienter som er særdeles psykotiske.


Hvis en person kommer langt nok hen imod den ende hvor man er 100% psykotisk, så kan det være på sin plads at hjælpe patienten. Det er dog efter min mening at skyde gråspurve med kanoner, hvis man beslutter sig for at tvangsmedicinere en personen, fordi man ganske vist kan sige om personen at personen er psykotisk hvis personens psykose er af meget ringe karakter. Så ser det mere ud som om at man prøver på at tvangsmedicinere en neurotisk person, hvilket er ganske ligegyldigt. Hvis du er patient og din overlæge mener at du er psykotisk, så er det ikke nok at overlægen fortæller dig at du er psykotisk, han er også nødt til at fortælle dig om han mener at du er lidt psykotisk eller meget psykotisk, eller hvor du ligger på linjen mellem lucid og 100% psykotisk. Ønsker din overlæge ikke at fortælle dig dette, så er det ikke nødvendigvis fordi han mener du ikke skal have informationen, men fordi overlægen ikke er i stand til at forklare dig det, fordi han ganske enkelt ikke ved det.


Det er ikke svært at kalde et andet menneske for psykotisk, men det er sørme svært at forklare det og bevise det hvis patienten i virkeligheden slet ikke er psykotisk. Ved at være konkret overfor din overlæge tvinger du han til at bruge fornuft. Overlægen vil med stor sandsynlighed prøve på at hoppe over forklaringen og skynde sig med at true dig med at du skal tvangsmedicineres. I det øjeblik en patient får at vide at patienten skal tvangsmedicineres, så vil patientens følelser blive slået til og patienten bliver optaget af det ubehag som patienten ved der er forbundet med at blive tvangsmedicineret.


Top

Det er overlægens håb at patienten bliver så optaget af tanken om ubehaget ved tvangsmedicineringen, at patienten helt glemmer at undersøge om overlægen nu også kan bevise at patienten er dårlig nok til at blive tvangsmedicineret. Jeg kan med beklagelse sige, at det lykkedes som regel for overlægen at få patienten til at slå fornuften fra og drukne i følelsen om tvangsmedicinering. Jeg kunne godt tænke mig at patienter i retspsykiatrien lærte at forstå at en psykose ikke bare er en psykose, men at der findes forskellige grader af psykose, således at næste gang patientens overlæge oplyser patienten om at patienten er psykotisk, så vil patientens reaktion automatisk være at spørge overlægen i hvor høj grad overlægen mener at patienten er psykotisk, samt på hvilket grundlag overlægen er kommet frem til sin konklusion.


Top