Tanker Om Retspsykiatri

Dissimulering - del 2

Mennesket adskiller sig fra andre dyr fordi mennesker har en høj intelligens. Denne forskel kommer også til udtryk når det drejer sig om medicinering. Hvis fx en hest har ondt i det ene ben, og man giver hesten noget smertestillende, så holder den op med at have ondt i benet. Det nytter ikke at give en hest et placebo-middel, for det virker ikke på dyr. Underligt nok så skal man være i besiddelse af intelligens for at være modtagelig for placebo-medicin, men man skal også være i besiddelse af en vis mængde intelligens for at kunne dissimulere. Nu findes der jo godt nok medicin til mennesker som ikke er placebo, men som er rigtig medicin.


Det er nu mit postulat, at det meste af den medicin som har til formål at behandle psykiske lidelser egentlig ikke virker. Men når den gives til patienter, så ser det godt nok ofte ud til at den virker. Dette skyldes placebo-effekt, og patientens evne til at lære at dissimulere (se tidligere indslag). I Danmark følger vi det diagnose-system som er udviklet af WHO og som hedder ICD-10. Hvis man slår op i ICD-10 under diagnosen F84.4 (Hyperaktivitetsforstyrrelse med mental retardering og bevægelsesstereotypier), så vil man opdage noget meget interessant. Under denne diagnose er det oplyst at medicinen er uden virkning, med mindre patienten har normal IQ. Hvis patienten er meget retarderet så reagerer patienten ikke på medicinsk behandling.


Jeg postulerer hermed at grunden til at det forholder sig således skyldes at en person som er retarderet ikke er i stand til at forstå hvad der er formålet med medicinen og at han ligeledes ikke er i stand til at dissimulere. Personer med denne diagnose som har normal intelligens responderer på medicinsk behandling. Men det skyldes udelukkende at patienten er i stand til at forstå hvad der er meningen med at spise medicinen, og at denne patient er i stand til at reagere på et placebo-præparat. En patient med denne diagnose med normal intelligens er ligeledes i stand til at dissimulere. Jeg har længe ment at der er en sammenhæng mellem intelligens og virkningen af medicin mod psykiske lidelser. Det er nu alligevel underligt at jeg skulle finde en oplysning om at jeg muligvis har ret i selve diagnose-håndbogen over ”psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser”.


Top