Tanker Om Retspsykiatri

CYP-test

Nogle mennesker reagerer meget kraftigt på antipsykotisk medicin. Andre mennesker reagerer derimod næsten slet ikke. 80% af alle mennesker ligger i et normalområde. De sidste ca 20% ligger derimod i et område, hvor de har enten meget svært ved at nedbryde medicin, eller også nedbryder de medicinen meget hurtigt. Hvis du er en patient som har et meget stort ubehag ved den medicin du spiser, så kan det skyldes at du nedbryder medicinen meget langsomt eller meget hurtigt. Det er muligt at finde ud af om du har en normal nedbrydning af medicinen eller om din nedbrydning af medicinen er meget hurtig eller meget langsom.


Dette gøres ved hjælp af en CYP-test. En CYP-test er en gentest. Den viser hvilke enzymer din krop fremstiller, samt i hvor store mængder du har disse enzymer i din krop. Hvis din krop har meget få eller særligt mange enzymer i en bestemt gruppe af enzymer (cytokrom p450), så vil din krop reagere uhensigtsmæssigt på visse mediciner. Forskellige mediciner bliver nedbrudt af forskellige enzymer. Ved at finde ud af hvilke enzymer din krop producere vil det derfor være muligt for dig at finde ud af om du kan tåle en medicin eller ej. Det undre mig, at jeg aldrig har hørt patienter tale om denne test, for den kan have en meget stor betydning for medicineringen af ca 20% af alle patienter.


Hvis du har stort ubehag af din medicin, så skal du tale med din overlæge om at få foretaget en CYP-test, da den muligvis kan fortælle dig, hvorfor du reagerer dårligt på din medicin. Hvis du spiser mere end en antipsykotisk medicin på samme tid, så er testen også en god idé, da visse mediciner bliver nedbrudt af det samme enzym. Hvis alle dine mediciner bliver nedbrudt af det samme enzym, så svarer det i virkeligheden bare til at du får et af præparaterne i dobbelt dosis, og du bør derfor straks trappes ud af en del af din medicin. Som patient i retspsykiatrien er det dig selv, der skal sørge for at du har det godt. Du skal som patient ikke forvente at andre er interesseret i hvordan du har det.


Top