Tanker Om Retspsykiatri

Catch-22 i retspsykiatrien

Beskrivelse

En catch-22 situation er en situation, hvorfra en person ikke kan slippe ud på grund af selvmodsigende regler.


Retspsykiatrien som eksempel

Hvis en rask person ved en fejl kommer ind i retspsykiatrien, så vil personen være i en catch-22 situation, da personen ikke vil være i stand til at komme ud af retspsykiatrien igen som en rask person. En rask person, som kommer ind i retspsykiatrien, vil være nødt til at erkende overfor overlægen at personen er syg, og at personen har brug for medicinsk behandling, selv om personen hverken er syg, eller har brug for medicin. Et konkret eksempel kunne være en person, som ved en fejl kommer ind i retspsykiatrien, selv om personen er rask. Denne raske person vil nu klage over at personen har fået en diagnose.


Han klager nu til overlægen og andre forskellige instanser. Dette vil af overlægen blive betragtet som et tegn på psykisk lidelse, da personen tilsyneladende er kværulantforrykt. Den raske person udviser efter overlægens mening tegn på psykisk lidelse og personen får nu en diagnose, og tvinges til at spise medicin. Overlægens fejl er nu forsvundet. Den raske person er nu syg, og statistikken holdes derved på 100% og antallet af overlæge-fejl holdes ligeledes på 0% (ganske enkelt genialt). Hvis en rask person kommer ind i retspsykiatrien og vedkender at personen har en diagnose, så kommer personen ud af retspsykiatrien med en diagnose.


Hvis en rask person kommer ind i retspsykiatrien og klager over at overlægen siger at personen har en psykisk lidelse, så er personens klager i sig selv et tegn på at personen har en psykisk lidelse, og så kommer han også kun ud af retspsykiatrien med en diagnose. En rask person kan derfor KUN komme ud af retspsykiatrien med en diagnose (ganske enkelt uhyggeligt).


Top

Spørgsmål

Men hvad er grunden til at der findes en catch-22 situation i den danske retspsykiatri ?


Svar

Formålet med at overlægerne har opstillet det retspsykiatriske system på denne måde, skyldes det faktum, at overlægerne går utroligt meget op i deres personlige ære og selvfølelse. En overlæge vil føle sig utrolig flov, hvis der er nogen der tager overlægen i at lave en fejl. Svaret på dette problem for overlægerne er derfor at opstille et system, hvor det ikke vil være muligt at tage overlægen i at lave en fejl. Rent praktisk kan dette godt lade sig gøre og det er sådan den danske retspsykiatri fungerer den dag i dag (år 2014). MEN rent teoretisk, så lugter systemet langt væk.


Fejlprocenten er nul ?

Den nuværende retspsykiatri sikre overlæger imod at blive opdaget i at lave det man kalder for en type-2-fejl (fejl hvor man kommer til at erklære en rask person for syg). Det er mit indtryk at antallet af type-2-fejl i retspsykiatrien er 0%, hvilket er en god indikation på at der nok er noget galt i retspsykiatrien. Jeg finder det usandsynligt at overlæger i retspsykiatrien skulle være i stand til at stille den korrekte diagnose i 100% af alle tilfælde, og at 100% af alle personer, der overføres til retspsykiatrien har en psykisk lidelse.


Det er statistisk usandsynligt. Da retspsykiatrien har en konstruktion, der medfører at der tilsyneladende bliver lavet 0% fejl, så er dette en god indikation på at der er fejl, der ikke bliver opdaget. Da man i Region Sjælland har en regel om at man ikke erklærer personer i retspsykiatrien raske, men derimod forventer af alle patienter at de 'frivilligt' skal erkende, at de har en diagnose og acceptere medicinsk behandling, så er dette også et tegn på at man har opsat et retspsykiatrisk system, der udelukkende har til formål at sikre man i retspsykiatrien altid har en sygdoms-procent på 100%.


Top

Helbredelses-procenten i retspsykiatrien er 0% i Region Sjælland. Det er tale om et system der har en sådan konstruktion, at overlæger i retspsykiatrien fremstår perfekte. Men hvor mange mennesker kender du selv, som er perfekte og aldrig laver fejl? I henhold til Bayes' theorem, så skal man altid være kritisk når et system har en sikkerhed på 100%, da en så høj sikkerhed som regel kun kan lade sig gøre, fordi der er en fejl ved systemet. Der findes ingen systemer indenfor verdens videnskaber, der kan siges at være 100% korrekte. Hvis man støder på et sådan system, så er der stor chance for at det indeholder en fejl. Den danske retspsykiatri's tilsyneladende ufejlbarlighed er i sig selv et bevis på at den med stor sandsynlighed inderholder fejl.


Spørgsmål 1

Det store spørgsmål der står tilbage, er hvorfor der ikke er interesse for at rette denne fejl ?


Spørgsmål 2

Er der mon andre end overlægerne der drager fordel af retspsykiatriens kunstige ufejlbarlighed, eller er danskerne bare ligeglade med mennesker i den danske retspsykiatri ?


Spørgsmål 3

Er det fordi at de fleste danskere tror på ”teorien om den retfærdige verden”, og at danskerne mener, at de mennesker som er i retspsykiatrien også fortjener at være i retspsykiatrien ?


Top