Tanker Om Retspsykiatri

Bøjning af virkeligheden

Man kan fortælle en information på mange måder. Det er således at der i vores afdeling (P5, Nykøbing Sjælland) er hængt et skilt op med forskrifter fra brandmyndigheden. Det fremgår af skiltet, at der IKKE må være ophængt sprit i patientområder. Det fremgår ligeledes af skiltet at sprit KUN må forefindes i områder hvor der kun er adgang for personaler. Tirsdag den 28. april kl ca 11.30 blev patienterne ved et dagligt møde oplyst, at der fremover ikke længere vil hænge sprit i spisestuen. Vi blev ligeledes oplyst at fremover så skal patienterne møde op 5 minutter før måltidet og vaske hænder i stedet for mens personalet ser på.


Vi fik at vide at grunden til at vi ikke længere måtte bruge håndsprit var fordi at der var blevet klaget over spritten som hang i spisestuen. Det er en meget interessant oplysning. Læg venligst mærke til at det jo var en overtrædelse af brandmyndighedens regler, at der hang håndsprit i spisestuen, for spisestuen var jo et patientområde, og der må ikke hænge håndsprit i patientområder. Læg venligst mærke til at brandmyndighedens instruks hang synligt på væggen i afdelingen, men af en eller anden grund så havde personalet ikke læst den, eller også havde de valgt bevidst ikke at følge den. Læg til sidst også mærke til hvordan sagen blev fremlagt for patienterne. Patienterne fik at vide at der var klaget over spritten.


Patienterne fik dog ikke at vide, at personalet i lang tid havde undladt at følge brandmyndighedens forskrift, som hang tydeligt fremme i afdelingen. Personalet har altså i deres forklaring af situationen valgt at fortælle om klagen og IKKE om personalets overtrædelse af forskriften fra brandmyndigheden. Der er tale om ansvarsfralæggelse. Personalet vil ganske enkelt ikke vedkende sig at de har lavet en fejl. Den her nævnte bøjning af virkeligheden finder konstant sted i retspsykiatrien. I retspsykiatrien ser personalet sig selv som perfekte og det kunne ikke falde dem ind at indrømme en fejl.


Top