Tanker Om Retspsykiatri

Bizar

Indledning

Det er vigtigt at forstå at der er to forskellige definitioner på ordet bizar. Der er en folkelig, som de fleste mennesker bruger i dagligdagen, og så er der den faglige, som psykiatere bruger, når de skal beskrive en patients tanker.


Top

Folkeligt - bizar

Den folkelige forståelse af ordet er, når en ting forekommer at afvige meget fra det normale, samtidig med at det vækker en form for overraskelse eller forundring. Det som er interessant ved denne betydning, er at ting, som faktisk er ganske virkelige godt kan forekomme bizart for et almindeligt menneske. Da der er tale om, at noget afviger fra det normale, så er der to forskellige ting, der kan virke bizarre. Den ene er ting, som afviger på en negativ måde fra det normale. Det er bizart at spise menneskekød.


Man kan også afvige fra det normale på en positiv måde. Det er bizart, at der skulle findes flere universer, multiverser, men det lader faktisk til at være tilfældet. Hvis noget således afviger fra det normale og forekommer dig bizart, så skal du passe på du ikke kommer til at tro, at alt hvad der er bizart også er negativt. Det kan være, at det du oplever som bizart, blot er noget nyt for dig, som kræver lidt tilvænning, og at du med tiden vil komme til at betragte det som noget helt normalt, og så har du flyttet din egen grænse for hvad du anser for bizart.


Top

Psykiatrisk - bizar

Definitionen på bizar inden for psykiatrien fremgår af WHO's ICD-10: Bizar = ”fuldstændig umuligt samt kulturelt uacceptabelt”. Der er altså tale om at to krav skal være opfyldt, før en ting kan siges at være bizar. Det første krav er at det skal være fuldstændigt umuligt. Lad mig komme med nogle eksempler: ”Jeg har ingen lunger”, ”Min hjerne er blevet væk”, ”Mit hjerte er skiftet ud med en sten”, ”Jeg er født på Mars”.


Det næste krav er at det skal være kulturelt uacceptabelt. Der findes ting i vores kultur, som faktisk er ganske bizart, men som ikke tæller med, når man skal afgøre om en person har en psykisk lidelse eller ej. Nogle mennesker tror at der findes en almægtig gud oppe i himlen. Andre mennesker tror på trolde. Det er i sig selv ganske bizart, men da man har indført en undtagelse i definitionen, så tæller disse overbevisninger ikke med som noget bizart, selv om de i sig selv er ganske bizarre.


Konklusionen på dette må derfor være følgende: Hvis blot tilstrækkelig mange mennesker tror på den samme bizarre ting, så tæller den ikke som en psykisk lidelse. Hvis du derfor har en bizar overbevisning, så gælder det om at finde nogle andre som har den samme bizarre overbevisning. I kan så lave et fællesskab. Hvis det lykkedes jeg at gøre fællesskabet tilstrækkelig stort, så det bliver til en kultur, så ophører jeres overbevisning automatisk med at være bizar, også selv om det i tror på i sig selv er ganske urealistisk og umuligt.


Top

Hvor går grænsen?

Lad mig komme med et eksempel, for at tydeliggøre grænsen mellem de to forskellige betydninger af ordet bizar. Forestil dig en person der kommer med følgende udtalelse: ”Min mor er slet ikke min rigtige mor”. Det er underligt og måske en vrangforestilling, men det er ikke bizart, for det er jo muligt at det ikke er patientens mor. De fleste mennesker ville nok opfatte denne udtalelse fra en person, som bizar. I den folkelige forstand, er det i orden at kalde denne udtalelse for bizar. Det er dog ikke i orden, at en psykiater kalder en person, som fremkommer med denne udtalelse for bizar.


For at psykiateren kan sige om personens udtalelse, at den er bizar, så skal den i sig selv være fuldstændig umulig, og det er ikke tilfældes med ovenstående sætning. Det kunne jo godt være sandt, at personens mor slet ikke var personens rigtige mor, selv om det i situationen virker meget usandsynligt.


Top

Misbrug

Jeg har flere gange oplevet psykiatere bevidst misbruge det faktum, at der findes to forskellige definitioner på bizar. Jeg oplevede blandt andet ved et møde, at overlægen kaldte nogle af mine tanker for bizarre, ud fra den almindelige forståelse af ordet, selv om dette jo var ganske forkert, da min overlæge jo er psykiater, og derfor bør holde sig til den faglige definition på ordet.


Hun prøvede på at appellere til de andre mødedeltageres folkelige opfattelse af ordet bizar, for at få mig til at fremstå om en person med en psykisk lidelse. Hvis hun havde holdt sig til den faglige definition af ordet, så ville mine tanker på ingen måde være at betragte som bizarre. Du skal som patient, derfor være på vagt i det øjeblik en psykiater eller personale beskriver dig som bizar, og du skal bede dem og at forklare hvilken definition de bruger, når de beskriver dig, så det er tydelig for enhver hvad det er der egenlig menes med brugen af ordet bizar.


Top

Symbolik

Nogle mennesker er ikke ret gode til at forstå abstrakte udtalelser. For disse mennesker vil alting forekomme dem meget konkret. Disse mennesker er derfor nødt til at bruge en forsvarsmekanisme som ligger inden for deres psykiske potentiale. Men hvad nu hvis en person ikke kan lave metaforiske udtalelser som virker bizarre, så vil personen være nødt til at bruge en anden form for forsvarsmekanisme. De mennesker, som rent faktisk er i stand til at forstå meget abstrakte udtalelser, vil så også være i stand til at overdrive brugen af denne funktion.


Det handler om symbolik. Hvad nu hvis jeg siger: ”Min hjerne er blevet væk”. De fleste ville nok kalde denne udtalelse for bizar, men det interessante er faktisk, at det ligner en udtalelse der er en metator for noget andet som patienten tænker. Symbolikken har taget overhånd. Måske skal bizarre udtalelser bare udsættes for en form for drømme-tydning. Man kunne også vende det på hovedet og sige, at de bizarre udtalelser kun kan lade sig gøre for mennesket netop fordi vi er i stand til at lave abstrakte forestillinger. Det er således en (uheldig) evne der følger med når man som menneske er i stand til at lave abstrakte tanker. (Der er tale om, at bizarre udtalelser er det man ville kalde for en spandrel til vores abstrakte tankeevne.)


Top

Tiden

Tiden er også en faktor. I gamle dage ville det være ganske bizart, at tro, at der var puttet en lille sender ind under huden på dig. I det er det helt normalt. Vi sætter chip ind under huden på vores kæledyr. Og måske bliver alle kristne i fremtiden betraget som mennesker med et bizart verdensbillede. De kristnes tanker er allerede bizarre. Problemet er blot at man har indført en undtagelse i diagnose-systemet, så de slipper uden om en diagnose.


Top

Konklusion

Som patient skal man være således være vågen, hver gang ordet bizar bliver brugt. Ordet kan bruges som et værktøj for psykiatere, når de skal beskrive en patient, og der er stor chance for at psykiateren bruger ordet, netop fordi det er muligt at udnytte det faktum, at ordet har en betydning for almindelige mennesker og en anden betydning som fagudtryk. Dette kan få en patient til at fremstå som mindre rask end han i virkeligheden er. Pas godt på dig selv.


Top