Tanker Om Retspsykiatri

Besøg af vagtlægen

Den 1. august 2011 startede jeg i tvangsbehandling med Abilify. De første dage kunne jeg slet ikke mærke at jeg fik medicin. Efter nogle dage følte jeg dog en summen inden i hovedet og et ubehag, men det var dog ikke værre end jeg kunne gøre ting som jeg plejede at gøre. Pludselig efter 7 dage på medicin, så gik det helt galt. Jeg var om aftenen oppe i vores træningsrum, hvor jeg roede som jeg plejede at gøre hver dag. Pludselig fik jeg efter kort tids roning et angstanfald som kom lige ud af den blå luft. Det var som om at hele min verden faldt sammen. Det snurrede i hele kroppen og det var nærmest ikke til at holde ud for mig at være i min egen krop. Jeg stoppede træningen og bad om at komme ned i afdelingen igen. Jeg klagede til personalet og var ganske utilfreds med min tilstand. Personalet besluttede sig for at ringe efter den vagthavende læge, og her er hvad hun skrev efterfølgende i min journal:


07-08-2011 Notat Tilkaldt da pt. er opkørt. Pt. har kortvarigt været oppe at træne kl. 20.00, holder til at træne i ca. 15 min. Efterfølgende føler pt. udtalt indre uro, kontakter personalet, siger han er desperat for at få noget ro. Kaster med sin fjernbetjening, forsøger ikke at ramme personale, undskylder efterfølgende, græder. Ved samtale fortæller pt. at han gennem den sidste uge har følt sig meget dårlig - haft meget indre uro, koncentrationsbesvær og kvalme. Kan ikke foretage sig noget af det han vanligt gør, kan således ikke træne eller læse. I forbindelse med træningen i dag beskriver pt. at han ikke kan få sin krop til at fungere, føler en form for angst i forbindelse med træningen. Er overbevist om at det skyldes abilify behandlingen, har seddel med bivirkninger til abilify og angiver han oplever alle bivirkningerne. Mener ikke han har brug for medicinsk behandling. Mener at medicinen gør ham dårlig og forringer hans muligheder for at klare det forestående retsmøde godt, hvilket han er meget optaget af og frustreret over. Pt. er søgt forklaret at UT ikke mener at alle symptomerne skyldes bivirkninger til abilify; at det kan skyldes den underliggende sygdom. Pt. bliver lettere vredladen ved at UT kalder ham syg. Informeres om vi selvfølgelig løbende vil observere og evaluere den medicinske behandling. Obj: Initialt meget anspændt, opkørt grædende - falder til ro under samtale. Formel kontakt iorden, læderet emotionel kontakt, har ingen øjenkontakt. Kontakt er primært på pt's præmisser, pt. sidder på gulvet, mener ikke han kan være andre steder. Er meget garderet, kæmper meget for at holde sammen på sig selv. Har ingen sygdomsindsigt, anvender egen logik, er meget sort/hvid tænkende og generaliserende, kan ikke korrigeres. Der er klart indtryk af pt. er præget af tankekaos, pt. tankegang fremtræder meget omstændig. Vurdering: Pt.vurderes psykotisk. Pt. motiveres til at modtage tbl. alopam 15 mg som beroligende beh. Pt. er meget ambivalent overfor medicnsk beh, derfor ikke muligt at give yderligere beroligende beh. Alopam sættes på som p.n. medicin. Revurdering imorgen ved Ovl. XX. XX Res.læge.


Notatet indeholder stort set alt hvad der er galt med psykiatrien. Lad mig komme med nogle eksempler:


...anvender egen logik...”. Egentlig burde der have stået: ”patienten tror ikke på det jeg siger”.


Top

Har ingen sygdomsindsigt...”. Egentlig brude der have stået: ”Det har ikke været muligt at overbevise patienten om at han er syg”.


...det kan skyldes den underliggende sygdom”. Jeg synes at det er underligt at bivirkningerne skulle være opstået på grund af sygdom. Ubehaget er jo trods alt først startet efter jeg begyndte at få Abilify.


kan ikke korrigeres”. Jeg har ingen planer om at hoppe med på lægens vrangforestillinger, og jeg er ikke i tvivl om hvad jeg føler.


Pt. motiveres til at modtage tbl. alopam”. Lægens reaktion er ikke at jeg får for meget medicin. Jeg skal derimod have endnu mere medicin.


Top

Hvis en læge ikke mener at medicinen giver bivirkninger, så er der vel heller ikke noget galt i at man gør det obligatorisk for alle læger at de som en del af deres uddannelse skal igennem en periode med behandling med antipsykotisk medicin. Problemet er at netop disse læger som ikke fatter at medicinen har bivirkninger netop ikke selv har prøvet at indtage medicinen. Problemet er jo at hvis en læge indtager antipsykotisk medicin som en del af sin uddannelse, så vil det være utroligt svært for lægen at overbevise sig selv om at hans patienter ikke har bivirkninger, hvis lægen selv har prøvet at tisse i sengen om natten, og rende hvileløst rundt i sin stue i et par uger.


generaliserende”. Det er ganske enkelt ikke muligt for mig at se hvad der skulle være generelt i mine udtalelser og i notatet. Måske er der tale om at lægen synes at jeg er som de andre patienter, men hvorfor skal det dog stå i min journal hvordan jeg er i forhold til de andre patienter.


Pt.vurderes psykotisk”. Der står faktisk ret meget i notatet. Problemet er bare at jeg ikke kan se noget tegn på psykose i notatet. Såfremt jeg virkelig skulle være psykotisk, så er jeg blevet psykotisk af at indtage Abilify.


er meget sort/hvid tænkende”. Det er ikke muligt for mig at se hvad der skulle være sort/hvid tænkning. Der er i notatet masser af beskrivelser af min tilstand, men ikke noget bevis på at jeg tænker sort/hvidt. Måske skal det ses som et udtryk for at lægen er utilfreds med at jeg ikke lader mig overbevise af lægens vilde fantasi.


Top