Tanker Om Retspsykiatri

Behandling uden behandling

Vi har i Danmark noget som hedder en behandlingsdom. Det lyder lige umiddelbart ikke sært at der skulle være noget der hedder en behandlingsdom. Men, hvis man ser nærmere på retspsykiatrien og straffeloven, så er der noget jeg er begyndt at undre mig over. Hvis man ser på hvad der står i straffeloven om personer som får en behandlingsdom, så er det egentlig underligt, at der faktisk ikke står noget om at personen skal behandles. Der står heller ikke noget om at man skal prøve at gøre personen rask.


Man vælger dog alligevel at kalde det for en behandlingsdom. Hvis man læser i straffeloven, så vil man opdage, at formålet med dommen er at forhindre at personen laver recidiv. Det betyder egentlig bare at patienten skal behandles med det formål at sikre sig at personen ikke laver ny kriminalitet. Men hvis nu det primære mål med dommen er at forhindre recidiv (ny kriminalitet), skulle dommen så ikke i stedet for have heddet en recidiv-dom i stedet for en behandlings-dom? Hvad er det egentlig lige man prøver på at skjule, når man kalder en sådan dom noget andet end det den i virkeligheden er? Nu kunne jeg jo godt lige spænde buen lidt mere.


Hvad nu hvis man i stedet for at kalde det for en behandlingsdom, valgte at kalde det for en underkastelses-dom, for det er jo dybest set det man ønsker at patienten skal gøre. Patienten skal lade sig underkaste en medicinsk behandling som har til formål at sikre at patienten underkaster sig samfundets regler. Men hvad nu hvis jeg tog buen og spændte buen den anden vej. Så kunne vi jo dybest set vælge at kalde det for en livsstils-dom i stedet for en behandlingsdom.


For dybest set, så må der jo være noget galt med personens livsstil, hvis han bliver ved med at lave kriminalitet. Og hold da lige op. Det lyder da meget bedre hvis vi kalder det for en livsstils-dom end hvis vi valgte at kalde det for en underkastelses-dom. Der er bare lige et enkelt problem. For uanset hvad vi kalder behandlingen så er det nøjagtig det samme vi udsætter mennesket for, der er ingen forskel. Det ene lyder bare bedre end det andet.


Top