Tanker Om Retspsykiatri

Årsag og virkning

Den menneskelige hjerne gør alt hvad den kan for at få mening i den verden mennesket oplever og de tanker den tænker. Den funktion som giver vores verden og tanker mening kalder vi for rationalisering. Vores hjerne vil gøre alt hvad den kan for at bringe mening ind i vores oplevelser og tanker, men samtidig har den det mål, at gøre det med et forbrug af energi som er så lavt som muligt. Nogle gange giver det et problem, for så afsætter hjernen ikke nok energi til en rationalisering og så kommer hjernen frem til en forkert forklaring på det oplevede. En anden vigtig faktor er menneskets alder. Et barn vil ikke være ret godt til at komme med forklaringer på verden. Vi har altså en funktion, rationalisering, som afhænger af hvor meget energi hjernen afsætter til arbejdet samtidig med at personens alder har en indflydelse på hvor god en forklaring vi kommer frem til.


Magisk tænkning er når hjernen sætter forbindelse mellem to tanker, mellem en tanke og en hændelse eller mellem to hændelser, som tilsyneladende ikke har forbindelse med hinanden. Magisk tænkning er når hjernen når frem til at der er et forhold eller en relation mellem to ting som i virkeligheden slet ikke har nogen relation. Et barn som ikke afsætter ret meget energi af til at finde ud af relationen mellem en årsag og en virkning vil derfor være meget tilbøjelig til magisk tænkning. Voksne mennesker vil i kraft af deres erfaring være mindre tilbøjelige til magisk tænkning, men hvis en voksen person ikke afsætter nok energi af til rationaliseringen så vil den voksne være udsat for at lave lige så meget magisk tænkning som barnet.


For at forstå den rette sammenhæng mellem årsag og virkning i verden, så kræver det at personen er både voksen, har en stor erfaring og afsætter nok energi af til rationaliseringen. Kun på denne måde vil hjernen være i stand til at forstå absolut kausalitet. Det kræver altså både at hjernen er veludviklet, har erfaring og energi nok, at komme frem til dette rette forståelse af verden. Hvis blot en af disse faktorer fejler, så vil hjernen være tilbøjelig til magisk tænkning. Magisk tænkning er meget normalt hos børn, og det burde ikke findes hos det voksne menneske. Det normale menneske er ikke i den optimale tilstand.


Der findes således mennesker som er både ringere og bedre end de normale mennesker. Normale mennesker har en bias. Det normale menneske tror altid som udgangspunkt at hvis det normale menneske møder en person med en anden opfattelse af årsag og virkning end den normale selv, så er det som udgangspunkt fordi at dette menneske har en dårligere fornemmelse for årsag og virkning end den normale, men dette er en illusion.


Top

Alle mennesker som står over for et andet menneske er nødt til at tage stilling til om dette andet menneske har en forståelse for kausalitet som er større eller mindre end den forståelse som den normale besidder, men denne tankevirksomhed kræver energi, og hjernen er som udgangspunkt ikke interesseret i at bruge mere energi end højest nødvendigt, og derfor skærer de fleste normale menneskers hjerne en genvej, og kommer frem til den konklusion at det andet menneske nok har en ringere forståelse for kausalitet end den normale. Det er både krævende for hjernen og skadeligt for vores selvforståelse at vurdere om et andet menneske har en bedre forståelse af verden end os selv. Så er det hurtigere og lettere som udgangspunkt bare at antage at de andre mennesker er ringere end os selv. Med andre ord - mennesket har indbygget Jantelov.


Top