Tanker Om Retspsykiatri

Åbne retspsykiatriske afdelinger - NEJ TAK !

Lad mig starte med nogle hårde ord: Retspsykiatrien hjælper ikke mennesker. Retspsykiatrien undertrykker derimod mennesker. Retspsykiatri handler om at ”behandle” mennesker med TVANG, og det giver ikke patienterne et bedre liv. Jeg har en holdning til åbne retspsykiatriske afdelinger: Der bør ikke findes åbne retspsykiatriske afdelinger. Grunden til min holdning er baseret på forskning inden for tvang i de engelsk-talende lande. Den umiddelbare følelse for en patient på en lukket afdeling er, at det vil være bedre at komme på en åben afdeling. Men det lidt som at tisse i buskerne, det hjælper på den korte bane, men det er ikke godt for patienten på den lange bane.


Lad mig prøve på at forklare min holdning og den forskning der findes på området. Hvis en person er lukket inde på en lukket retspsykiatrisk afdeling, så vil det være tydeligt for patienten at der er tale om tvang. Patienten er fysisk lukket inde imod sin vilje. Det er ubehageligt at være lukket inde imod sin vilje, men der er også en anden ting som er interessant ved en person som er lukket inde imod sin vilje. Når en person er lukket inde på en lukket retspsykiatrisk afdeling imod sin vilje så finder der en fordeling sted. Personalet er dem som holder patienten indelukket og patienten er en person som gerne vil være fri. Patienten er således lukket inde, men har stadig en indre følelse som skriger på frihed.


Der er altså tale om at der er nogle ydre kræfter (personalet) som holder dig lukket inde. Når en sådan person bliver udskrevet og lukket ud, så vil patienten slippe for den tvang og frihedsberøvelse der ligger i at være på en lukket retspsykiatrisk afdeling. Med andre ord - Patienten har hele tiden haft en trang til frihed, og oplever nu denne frihed. Det kan godt lyde som en omvendt kold tyrker, og patienten kan måske nok føle sig en anelse forskrækket over pludselig at være fri igen, men denne form for udskrivning er faktisk den bedste for patienten på den lange bane, hvis formålet altså er at give patienten en bedre fremtid. Forestil dig en patient som er på en lukket retspsykiatrisk afdeling. Patienten er lukket inde imod sin vilje af personalet og patienten har et ønske om frihed. Patienten bliver nu fundet så tilpas rask at patienten kan flyttes over på en åben afdeling.


På den åbne afdeling er patienten stadig tilbageholdt imod sin vilje, men det sker noget interessant oppe i hovedet på patienten. Patienten er ikke længere fysisk tilbageholdt på afdelingen af personalet. Personalet forventer at patienten ikke vil stikke af fra afdelingen fordi man forventer at patienten selv kan styre sin lyst til at forlade afdelingen. Det er næsten ikke til at få øje på, men det er sket noget meget vigtigt oppe i patientens hoved. På den lukkede afdeling var det personalet der fysisk tilbageholdt patienten. Men på den åbne afdeling er det ikke længere personalet der fysisk tilbageholder patienten men derimod patienten selv der skal tilbageholde sig selv fra at flygte.


Top

Patienten på den åbne afdeling er pludselig blevet sin egen fængselsbetjent. Der er ikke længere tale om at magten er en ydre kraft (personalet). Nu er denne kraft flyttet ind i patientens hoved, og patienten på den åbne afdeling er nu den kraft der tilbageholder patienten. Som tiden går, så vil betjenten vokse fast inden i hovedet på patienten. Patienten bliver på en måde vant til at have denne lille fængselsbetjent inde i hovedet. Der vil så komme en dag hvor patienten på en åbne afdeling bliver udskrevet, og flytter hjem til sig selv igen.


Men det giver et meget stort problem, for patienten har jo i lang tid haft en fængselsbetjent oppe i hovedet, og når nu denne patient flytter hjem til sig selv, så flytter fængselsbetjenten jo med, for betjenten er jo oppe i hovedet på patienten. Man ved fra forskning at denne betjent kan være ganske sværd at slippe af med igen, når først den har taget bolig oppe i patientens hjerne. Man har således en patient som er udskrevet til eget hjem, men som stadig har en betjent oppe i hovedet og som vil være hæmmet i sin frihed på grund af denne betjent.


Konklusion

Hvis en patient er indlagt på en lukket retspsykiatrisk afdeling og patienten bliver på denne afdeling indtil patienten skal udskrives, så vil patienten under hele sin indlæggelse betragte personalet som den ydre kraft der tilbageholder patienten. Når denne patient bliver udskrevet til eget hjem, så vil personalet blive tilbage på afdelingen, og patienten kan tage hjem som et frit menneske. Med andre ord - patienten efterlader tvangen på den lukkede retspsykiatriske afdeling. Hvis en patient derimod bliver udskrevet fra en åben afdeling, så vil tvangen flytter med patienten hjem i patientens hjem, for den kraft som tilbageholdt patienten på den åbne afdeling var den indre fængselsbetjent som patienten gik rundt med oppe i hovedet, og når denne patient flytter hjem til sig selv, så flytter fængselsbetjenten med, for den er jo netop oppe i hovedet på patienten.


Det vil måske føles mere hårdt for en patient at være på en lukket retspsykiatrisk afdeling indtil patienten kan udskrives, men til gengæld så er patienten fri når patienten forlader afdelingen og patienten efterlader tvangen tilbage på afdelingen. Den patient som bliver udskrevet fra den åbne afdeling, tager fængselsbetjenten med hjem og er nu i de næste mange år og måske endda resten af livet underlagt en usynlig og skjult fængselsbetjent oppe i patientens eget hoved, og det kan være ret svært at slippe af med denne fængselsbetjent igen.


Top

Lukkede retspsykiatriske afdelinger er derfor bedst for patienten på den lange bange. Hvis man har det mål er sikre sig at udøve tvang over patienten i så lang tid som muligt så er det bedste man kan gøre at overflytte patienten fra en lukket retspsykiatrisk afdeling og til en åben afdeling i nogle år inden patienten bliver udskrevet. Dette vil sikre at man har en nærmest usynlig magt over patienten også længe efter at patienten er udskrevet. En lukket retspsykiatrisk afdeling er et fysisk fængsel, men kun så længe patienten er på afdelingen.


En åben retspsykiatrisk afdeling er et psykisk fængsel, men da fængslet er oppe i hovedet på patienten, så vil det også være i hovedet på patienten den dag patienten bliver udskrevet og patienten tager nu dette fængsel med hjem til sig selv. Patienten bliver fysisk udskrevet, men vil psykisk stadig være spærret inde. Jeg håber at denne tekst har forklaret dig at retspsykiatri ikke handler om at behandle patienterne, men udelukkende om at have magt over patienterne. Derfor mener jeg at åbne retspsykiatriske afdelinger bør lukkes straks.


Top