Tanker Om Retspsykiatri

At være i nuet

Som patient kan det være svært at acceptere at man kan risikere at skulle være indlagt resten af sit liv. Derfor handler det om at give slip på tanker om fremtiden og i stedet for tænke på nutiden. Hvordan kan jeg gøre det bedst muligt for mig selv og andre patienter i fremtiden at være indlagt på en retspsykiatrisk afdeling. Vi kan kun handle i nuet og derfor er det vigtigt at handle på en sådan måde at dine handlinger bliver mest værd for så mange mennesker som muligt. Det nytter ikke at gå og være nervøs for en mulighed ubehagelighed som personalet kan finde på at nedkaste over dig i fremtiden, for du har ikke indflydelse på fremtiden. Du har dog indflydelse på nutiden. Personligt er jeg flere gange blevet truet med at hvis jeg ikke opfører mig ordentligt, så vil jeg blive flyttet fra åben afdeling til lukket afdeling.


Den slags trusler kan jeg ikke bruge til noget og jeg bruger heller ikke tid på at frygte at komme på lukket afdeling. Grunden er simpel. Som regel bliver patienter flyttet på lukket afdeling udelukkende fordi at overlægen eller personalet har fået en eller anden underlig idé. Det kan være at patienten slet ikke har gjort noget egentligt forkert. Det er altså uden for min indflydelse om jeg kommer på lukket afdeling eller ej. Derfor vil jeg ikke bruge så meget som et sekund på at frygte at komme på lukket afdeling. Desuden skal man også huske på at en sådan trussel kunne virker een gang, for når jeg først endelig er kommet på lukket afdeling, så kan overlægen jo ikke true mig med at komme på en lukket lukket afdeling. En lukket afdeling er en endestation, så truslen om lukket afdeling virker jo kun een gang og så har overlægen opbrugt sine trusler. Jeg vælger derfor bare at leve i nuet og få det bedste ud af den dag jeg har til min rådighed.


Jeg vil da gerne ud, men jeg har været så modig at opstille nogle krav for min udskrivelse, eller vil jeg ikke ud, så vil jeg hellere være indlagt og fylde en plads i retspsykiatrien til 2 millioner kroner om året. Mange vil nok tro at det er en vild tanke, frivilligt at lade sig indlægge resten af sit liv, men tanken er faktisk ret befriende, for den fratager overlægen muligheden for at true mig med at jeg ikke kommer ud, hvis jeg ikke spiser medicin. Nu kan overlægen true mig lige så tosset han vil, for det vil ikke længere have en virkning overfor mig, jeg har nemlig frataget overlægens hans mulighed for at true mig med ikke at ville udskrive mig.


Jeg er faktisk glad hver morgen jeg står op, og jeg tænker hver morgen, at i dag så skal jeg lige brænde 5.500 kroner af samfundets penge af på en sengeplads i retspsykiatrien. Jeg er helt tilfreds med mit liv, og jeg fortryder ingenting. Jeg indeholder ikke tvivl, og det er denne mangel på tvivl og min indre sikkerhed på at jeg gør det rigtige der giver mig ro og glæde hver dag jeg står op. Hvis du er i tvivl, så skal du ikke gøre som mig, men hvis du er fast i din tro og sikker på dig selv, så vil du som patient få ro i livet uanset hvad du måtte vælge at gøre. Pas godt på dig selv.


Top