Tanker Om Retspsykiatri

Angsten skal have et sted at bo

En dame som jeg fik kendskab til for mange år siden havde nogle fobier. Hun gik i analyse hos en psykoanalytiker for at lære at forholde sig til sine forbier. Hun var dog ikke interesseret i at komme af med sine fobier, for hun havde haft dem i mange år, og nu var hun på en måde blevet vant til dem. Hendes argument for ikke at ville af med sine fobier var at hun havde den holdning at angsten jo altid ville finde et sted at bo, og hvis hun slap af med sine fobier, så ville angsten bare finde en anden udtryksform, og så ville hun måske bare får nogle andre fobier, som hun ikke kunne lide. Hun foretrak derfor at beholde sine forbier som de var, for nu var hun blevet vant til dem og hun ønskede ikke at få nogle andre fobier som måske kunne vise sig at være dårligere end dem hun allerede havde.


Angstens skal have et sted at bo, og hvis man giver den muligheden, så vil den også tage bolig i denne mulighed. Personer som får piskesmæld har hele tiden haft en underliggende dysfunktion, og ulykken giver nu angsten et sted at bo, den får et konkret indhold, som er fysisk i sin karakter. Personen har måske hele tiden gået rundt med en indre angst, som ikke havde nogen retning og som derfor nærmest har vandret hvileløst rundt i personens psyke. Nu sker der så en hændelse, som påvirker personen kraftigt og personen flytter nu sin udefinerbare angst ned i en konkret fysisk tilstand og får derved ondt i ryggen og nakken. Det vigtigste er måske ikke at undersøge alle de mennesker som får piskesmæld efter en påkørsel bagfra.


Måske ville det være mere interessant at undersøge alle de mennesker som netop IKKE får piskesmæld efter en påkørsel bagfra i fx en bil. Man kan sige om en person der får piskesmæld at denne person hele tiden har været dysfunktionel under overfladen, og at påkørslen nu har bragt denne dysfunktion op til overfladen og har nu givet den et fysisk udtryk. Der er tale om en konvertering af noget ukonkret psykisk til noget konkret fysisk. Angsten har fået et sted at bo. Personer vælger at få piskesmæld fordi det til en vis grænse er socialt accepteret, også selv om der er meget tale om hvorvidt piskesmæld er indbildt eller ej.


Man skal også huske på at en person som får piskesmæld måske har et skjult underliggende psykisk problem som er mindre socialt acceptabelt end piskesmæld, og at piskesmæld derfor kan være at foretrække frem for nogle symptomer som måske er uacceptable i personens miljø. Man vælger derfor en dårlig tilstand i stedet for en tilstand som måske er meget dårlig. Med andre ord personen som vælger at få piskesmæld vælger det mindste af to onder. Det ligner konversionshysteri, for en psykisk ubalance for et fysisk udtryk på samme måde som personen der pludselig bliver lam i sin højre arm uden at man kan finde en fysisk grund til dette.


Top