Tanker Om Retspsykiatri

Adfærds-fortolkning

Indledning

En patients adfærd kan som udgangspunkt fortolkes på to måder: Den første måde er at se alt hvad patienten gør som et tegn på psykisk lidelse. Den anden måde er at se patientens adfærd som noget ganske normalt. Der findes mange former for adfærd, som lige umiddelbart godt kunne se ud som tegn på psykisk lidelse, men som oftest ikke er det. Det er mit indtryk, at de fleste personaler har lært noget om adfærd, som kunne være tegn på psykisk lidelse. Det er dog også mit indtryk at personalet ikke har lært at se forskel på adfærd som kunne være tegn på psykisk lidelse og adfærd som bare ligner tegn på psykisk lidelse. Hvis man som personale ikke er i stand til at se denne forskel, så vil alt for meget adfærd blive registreret i patientens journal som et tegn på psykisk lidelse.


Alt for mange mennesker bliver betragtet som mennesker med en psykisk lidelse, alene af den grund at personalet ikke er i stand til at fortolke patienternes adfærd korrekt. Alt for meget adfærd bliver skrevet ned i patienternes journalen som tegn på psykisk lidelse, alene fordi personalet ikke kan se forskel, eller muligvis fordi de ikke tør skrive patienternes adfærd ned som normal adfærd. Patienten er jo indlagt fordi man mener at patienten har en psykisk lidelse, og så nytter det jo ikke noget at personalet hele tiden skriver i journalen at patienten ikke fejler noget. Jeg vil gerne komme med 3 eksempler på adfærd som kan blive fortolket forskelligt og skrevet i et notat i patientens journal, og som vil have store følger for patienten:


Eksempel 1 - at falde i staver

Beskrivelse af adfærden som tegn på psykisk lidelse:
Patienten sidder og stirrer tomt ud i luften” eller ”patienten sidder og observerer omgivelserne” eller ”patienten sidder og kører rundt med øjnene”. Det kunne da godt lyde som om at patienten fejler noget, eller hva ?


Beskrivelse af adfærden uden tegn på psykisk lidelse:
Patienten falder i staver ved bordet”. Det er ganske normalt at falde i staver. Alle mennesker falder i staver i ny og næ, og der er ingen tegn på psykisk lidelse.


Top

Eksempel 2 - at kede sig

Beskrivelse af adfærden som tegn på psykisk lidelse:
Patienten gynger ofte længe i gyngestolen af gangen, muligvis tegn på OCD”. Uha, tænker man vel straks, den patient fejler da vidst nok noget.


Beskrivelse af adfærden uden tegn på psykisk lidelse:
Patienten keder sig i afdelingen og gynger ofte i gyngestolen”. Her er absolut ingen tegn på psykisk lidelse. Patienten keder sig - ganske enkelt.


Eksempel 3 - at tale med sig selv

Dette eksempel er lidt anderledes, for forskellen ligger ikke i hvordan man skriver notatet, men derimod i hvordan man LÆSER notatet. Mange personaler der oplever en patient der taler med sig selv, får ofte (desværre) den tanke at patienten nok lider af skizofreni og skriver derfor et notat i journalen som beskriver at patienten taler med sig selv. Der er dog flere problemer med den tanke. At tale med sig selv er IKKE et tegn på skizofreni, og det er heller ikke et diagnose-kriterium når man skal stille diagnosen skizofreni. Det er mit indtryk at mange patienter har fået diagnosen skizofreni på baggrund af en adfærd, som faktisk ikke er skizofren, og det er trist.


Beskrivelse af adfærden som tegn på psykisk lidelse:
Patienten er observeret talende med sig selv


Top

Beskrivelse af adfærden uden tegn på psykisk lidelse:
Patienten er observeret talende med sig selv


Min journal:

De ovenstående 3 eksempler er fra min egen journal. Der står også følgende i min plejeplan af 26-09-2015: ”...Der skal arbejdes på dagligt at observere pt. for eventuelle reaktioner, der kan skyldes manglende antipsykotisk medicin...”. Det lyder nærmest som en opfordring fra overlægen til personalet, hvori han beder personalet om at registrere alle former for adfærd som tegn på psykisk lidelse, således at det kan dokumenteres at patienten virkelig har en psykisk lidelse.


Top