Tanker Om Retspsykiatri

Abnorm tænkning

Abnorm betyder blot at noget afviger kraftigt fra det normale. De fleste mennesker har en bias, når de læser ordene abnorm tænkning. De fleste tror at abnorm tænkning er fordi at en person har dårligere tænkning en et normalt menneske, men det er ikke korrekt. Ordet Abnorm betyder blot at noget ikke ligger i det normale område. Da der både ligger et område over det normale og et område under det normale område, så er det forkert automatisk at tro at der hver gang er tale om noget der ligger under det normale. Albert Einstein havde også abnorme tanker, men de var ikke dårligere end normale menneskers tanker. Hans tanker lå over det normale område, derfor havde Albert Einstein en abnorm tænkemåde. Når man bruger ordene abnorm tænkning, så er det ikke muligt at se om en person har bedre eller dårligere tanker end et normalt menneske. Abnorm tænkning angiver blot at en person har en tænkning som ikke ligger inde i det normale område.


Hvis man ønsker at være specifik, og man ønsker at udtrykke at personen ligger over eller under det normale område, så skal man IKKE bruge abnorm tænkning, til beskrivelse af personens tænkning, for så er der stor chance for at ordene bliver misforstået. Hvis en person har en tænkning som ligger under det normale, så skal du skrive netop det. At personens tænkning ligger under det normale. På samme måde. Hvis personen har en tænkning som ligger over det normale, så skal du også skrive netop dette. At personen har en tænkning, der ligger over det normale. Grunden til at de normale mennesker har en bias på dette område skyldes det faktum, at de normale mennesker ønsker at vise omverden, at den bedste tilstand der findes, er den normale, men dette er ikke korrekt. Der findes jo både et område over og under det normale.


De normale kan bare ikke holde tanken ud, om at der skulle være nogle mennesker, som er klogere end dem selv (de normale). Hver gang en normal oplever en andet menneske, med tanker som den normale ikke kan forstå, så må det jo være fordi det andet menneske er ringere end det normale menneske. Der er sker en forherligelse af det normale. Men der er tale om en vrangforestilling, som de normale er fælles om at have om alle de mennesker som her en abnorm tankegang. Det er således dårlig sprogbrug at bruge abnorm tænkning om en patients tanker i udtalelser om patienten eller i patientens journal.


Top