Tanker Om Retspsykiatri

Abilify (Aripiprazola)

Som patient er det vigtigt at man følger med i sin egen behandling, så man kan sikre sig imod fejl. Hvis du spiser medicin og du får taget blodprøver for at finde ud af hvor meget medicin du har i blodet (serum-værdi), så er det vigtigt at du beder om svar på blodprøven, så du selv kan se om du får for meget eller for lidt medicin. Lad mig bruge lægemidlet Abilify (Aripiprazola) som et godt eksempel, da jeg selv har fået denne medicin. Lad mig starte med de informationer jeg kan udlede af blandt andet analysefortegnelsen og indlægssedlen for Abilify:


Lægemidlets navn:Abilify
Virksomt stof:Aripiprazola
Dosering:0 - 30 mg/døgn
Optimal effekt:10 - 15 mg/døgn (større doser, giver ikke større effekt)
Standardpatient:15 mg/døgn = 770 nmol/L
Terapeutisk interval:300 - 1700 nmol/L
Optimalt interval:450 - 900 nmol/L
Min måleværdi:Den 16-08-2013 var serumværdien for min blodprøve: 1.542 nmol/l
Min måleværdi:(1.542 / 900 ) = 171% i forhold til højest gavnlige effekt
Måleusikkerhed ved 1542 nmol/L:+/- 153 nmol/L
Mit interval:(1542-153) til (1542+153) ---> 1389 til 1695 nmol/L (beregnet)

Forklaring til ovenstående informationer

Selve lægemidlet hedder Abilify, og det virksomme stof der er i pillen hedder Aripiprazola. Det fremgår af indlægssedlen til Abilify at man må indtage 0 - 30 mg/døgn. Det har dog vist sig at det mest optimale er at spise 10 - 15 mg/døgn. En gennemsnitsmåling på alle de patienter der har fået målt deres serum-værdi på laboratoriet viser at en person gennemsnitligt har en værdi på 770 nmol/L hvis personen spiser 15 mg/døgn. Hvis man har en serumværdi, som er mindre end 300 nmol/L så har stoffet ikke nogen virkning, og hvis man har en serumværdi, som er større end 1.700 nmol/L, så er stoffet giftigt.


Undersøgelser har dog vist at det mest optimale er serumværdier i intervallet 450-900 nmol/L. Jeg har brugt min egen serumværdi for den 16-08-2013 som et eksempel. Serumværdien for denne dag var således 1.542 nmol/L. Da højest gavnlige serumværdi er 900 nmol/L, så er jeg således blevet overmedicineret med 71%. Da usikkerheden ved 1.542 er ca +/- 153 nmol/L, så giver det et interval på 1.389 - 1695 nmol/L. Jeg kan således ved 1.542 nmol/L risikere at mængden af Abilify i mit blod er lige på grænsen til at være giftigt. Der findes meget mere information om Abilify, end det jeg har skrevet her. Du kan finde det på internettet.


Top