Tilsyn

Top

§71-tilsynet

Udvalget fører tilsyn med de forhold der er for personer, som er frihedsberøvet uden dom. Udvalget fører tilsyn med de forhold som er på de almen-psykiatriske afdelinger. Det kan være bygningens indretning, maden der serveres, adgang til udearealer osv. §71-udvalget er et stående udvalg, som er nedsat i henhold til Grundlovens §71.

Top

Ombudsmanden

Ombudsmanden fører tilsyn med de forhold, der er for personer, som er frihedsberøvet i henhold til dom. Ombudsmanden fører tilsyn med de forhold som er på de retspsykiatriske afdelinger. Det kan være bygningens indretning, maden der serveres, adgang til udearealer osv.

Top

Klager

Det skal bemærkes at §71-tilsynet og Ombudsmanden ikke er klageinstanser på ovenstående områder. De tager sig således ikke af klager over forholdene på de psykiatriske afdelinger. Når det så godt kan betale sig at skrive til dem alligevel, skyldes det, at hvis de mener, at din henvendelse er relevant, så kan de af egen drift vælge at kontakte sygehuset eller ligefrem møde op på din afdeling for at føre tilsyn med afdelingen.

Top

Top

Noter

Top