Tankeforstyrrelser

(desorganiseret tale)
(formelle tankeforstyrrelser)
(sproglige tankeforstyrrelser)
(sproglige formelle tankeforstyrrelser)
(svære sproglige formelle tankeforstyrrelser)
(svære formelle tankeforstyrrelser)


Top

Struktur

Tankeforstyrrelser er en del af psykose-begrebet og den psykotiske tilstand.

Top

Historisk gennemgang

I gamle dage oplevede psykiaterne patienter, som talte underligt (anderledes). De valgte derfor at beskrive disse patienter, som personer med desorganiseret tale, fordi deres tale forekom desorganiseret. Senere, da psykiaterne havde haft lidt tid til at tænke over tingene, kom man frem til, at personens evner til at tale nok var i orden, men at det nok var de bagvedliggende tanker, som var grunden til at patientens sprog forekom desorganiseret. Man gik så væk fra begrebet desorganiseret tale, og kaldte det nu formelle tankeforstyrrelser, fordi det handlede om de forstyrrelser af tankerne, som lå bag ved den desorganiserede tale. Man kaldte det tankeforstyrrelserne formelle, fordi man mente at hjernen overtrådte nogle formelle regler for tænkningen.


Men det varede ikke længe før man ændrede begrebet igen. Denne gang til sproglige tankeforstyrrelser. Man angav den holdning med det nye begreb, at der jo trods alt var tale om tankeforstyrrelser, som kom til udtryk gennem sproget, derfor måtte det jo rettelig hedde Sproglige tankeforstyrrelser. Nogle gange kan man dog godt komme ud for psykiatere der nærmest overdriver forstyrrelserne hos patienten, og vælger at udtale om personen, at han har Sproglige formelle tankeforstyrrelser, nærmest som at fastslå, at der er tale om forstyrrelser af tænkningens formelle tankeregler, og at disse forstyrrelser kommer til udtryk gennem sproget. Det hænder også at jeg læser om personer, som lider af svære sproglige formelle tankeforstyrrelser, - så kan det da heller ikke blive mere ekstremt.

Top

Definition

Lad mig starte med et citat på norsk:

"Tankeforstyrrelser
Klassifikasjonen av tankeforstyrrelser varierer, og det er ingen generell enighet om hva som skal forstås med dette begrepet..."(1)

Lad mig så bare fortsætte med et citat på engelsk:

”One problem that has persistently plagued both researchers and clinicians interested in thought disorder has been the absence of any common ground of agreement concerning its definition.”(2)

Det er generelt et problem, at der ikke findes en fast definition på tankeforstyrrelser.

Top

Forstyrrelser af sproget

Det er meget vigtigt at kunne skelne forskel på forstyrrelser af sproget og sproglige tankeforstyrrelser. Tankeforstyrrelsen er angiveligt en forstyrrelse af selve tænkningen, hvorimod en forstyrrelse af sproget handler om den del af hjernen, som tager sig af sproget.

Top

Personligt

Jeg har selv været indlagt på retspsykiatrisk afdeling i ca 6½ år, og i denne tid, har jeg ikke een eneste gang mødt en patient, som har givet udtryk for tankeforstyrrelser.

Top

Diagnostisering

Når en psykiater skal vurdere en patient, så vil udgangspunktet altid væres psykiaterens egen oplevelse af virkeligheden. Problemet opstår, når en patient ved mere end psykiateren om et bestemt område. Patienten kan således godt sidde og sige noget til psykiateren, som dybest set er rigtigt, men da psykiateren ikke forstår hvad det er patienten siger, så må det jo være fordi at patienten har tankeforstyrrelser. Det kunne aldrig falde en psykiater ind, at indrømme over for sig selv, at der trods alt findes personer, som har en større viden end psykiateren. Det er vel også derfor at jeg ofte mødte patienter på de afdelinger, hvor jeg var indlagt, der kom ud fra deres samtale med psykiateren og sagde: ”Jeg har lige talt med gud”, og med gud, mener de psykiateren. For psykiatere lader til at vide alt hvad der er at vide om denne verden, og enhver misforståelse mellem patienten og psykiateren skyldes patientens tankeforstyrrelser.

Top

Top

Noter


(1) Psykiatri: Gyldendal, 10. utgave, side 93, Einar Kringlen (tidligere professor i klinisk psykologi), Bergen Universitet

(2) Arch Gen Psychiatry: Andreasen NC, 1979; 36:1315-1321

Top