Psykotisk tilstand

Top

Indledning

Hele situationen omkring begreberne psykose og psykotisk tilstand er med tiden blev en anelse rodet, hvilket er grunden til at jeg har delt emnet op i flere forskellige mindre artikler.

Top

Struktur

Psykotisk tilstand er ikke en del af noget højere begreb.
Psykotisk tilstand er netop en tilstand og således IKKE en diagnose.

Se den separate artikel Psykotisk eller ej om strukturen omkring den psykotiske tilstand.

Top

Tegn og symptomer

Psykotisk tilstand er defineret ved nogle tegn og symptomer ved patienten.

Top

Generelt

Psykotisk tilstand er IKKE en diagnose, men en tilstand, som forekommer ved visse psykiske lidelser. Den psykotiske tilstand er en forsvarsmekanisme, der skal sikre personens overlevelse. Den har dog en udtryksmåde, som kan opleves underlig for personen, der har den psykotiske forstyrrelse. Det kan også være underligt for andre at opleve en person med en psykotisk forstyrrelse.

Top

ICD-8 definition

ICD-8 var gældende i Danmark indtil den 1.1.1994. Indtil denne dato, kunne man sige om en person med en psykose, at han var i en psykotisk tilstand. Det vil sige, at begreberne psykose og psykotisk dækkede over det samme begreb, bare som navneord og tillægsord, men dette ophørte med indførelsen af ICD-10. Se link nederst.

Top

ICD-9

ICD-9 har aldrig været gældende i Danmark. Da ICD-9 udkom valgte Danmark et fortsætte med at bruge ICD-8, indtil 1.1.1994. Danmark gik således direkte fra ICD-8 til ICD-10.

Top

ICD-10 definition

Med indførelsen af ICD-10 i Danmark den 1.1.1994, blev psykose-begrebet ophævet. Tilbage er nu udelukkende den psykotiske tilstand, med en ny definition. Psykotisk tilstand er IKKE længere det samme som psykose. Psykotisk tilstand er opdelt på følgende måde:


Hallucinationer
Vrangforestillinger
Styringsoplevelser
Subjektive tankeforstyrrelser
Svære sproglige tankeforstyrrelser
Udtalte psykomotoriske forstyrrelser som exitation eller hæmning eller andre katatone symptomer


Bemærkning
Du vil nok opdage, at man i forskellige former for litteratur eller dokumenter, opdeler ovenstående tegn og symptomer lidt forskelligt, men generelt er der tale om den samme mængde tegn og symptomer.


Af SCAN-glossary (1999), fremgår det, at psykotisk tilstand er defineret ved SCAN-glossary's kapitler 16, 17 18 og 19.


Selv om Klinisk Psykiatri, 4. udgave, Munksgaard angiver at katatoni er en del at den psykotiske tilstand, så er der ikke belæg for dette i henhold til SCAN-glossary, hvor den psykotiske tilstand er angivet ved kapitel 16, 17, 18 og 19. Den katatone tilstand står derimod i kapitel 22, under punkterne: 22.024 - 22.040, og er således ikke en del af den psykotiske tilstand.

Top

ICD-11

Med indførelsen af ICD-11, vil den psykotiske tilstand tilsyneladende være opdelt på følgende måde:

Ægte hallucinationer
Vrangforestillinger
Formelle tankeforstyrrelser
Svært disorganiseret adfærd


Katatoni
Katatone tegn og symptomer er ikke en del af den psykotiske tilstand. Katatoni skal angives ved separat bi-diagnose (se link).


Hallucinationer
Dissociative (pseudo-)hallucinationer vil ikke længere være en del af den psykotiske tilstand, men i stedet for høre under de dissociative forstyrrelser (se link).

Top


Top