Psykose

Top

Indledning

Det skal generelt bemærkes, at situationen omkring begreberne sindssygdom, psykose, psykotisk tilstand mv. med tiden har udviklet sig til ikke mindre end en jungle i dansk psykiatri, så det nu nærmest er umuligt at finde ud af hvad der er forskellen, og jeg tvivler på at der findes ret mange psykiatere eller andre fagpersoner, som er i stand til at skelne mellem de forskellige tilstande, hvilket må siges at være ret bekymrende.


Når du derfor læser artikler på denne hjemmeside om psykose, psykotisk tilstand mv., så skal det ikke ses som et udtryk for at jeg ikke ved hvad det handler om. Det skal netop ses som et udtryk for at jeg ved hvad det handler om, og at det er noget rod. Hvis du synes, at det jeg skriver er rodet, så er det ikke fordi at mine forklaringer er rodet, men fordi at psykiatrien er noget rod, og jeg gengiver bare psykiatriens rod på denne hjemmeside. - håber du finder ud af hvad det handler om - trods alt .... god fornøjelse.


Det har faktisk ikke været muligt for mig, at finde et dokument fra WHO, der angiver definitionen på psykose, så denne definition har jeg kun indirekte kendskab til via et brev fra Det Psykiatriske Patientklagenævn, om emnet. Definitionen fremgår også af Principbetænkning nr 1068 fra 1986 om tvang i psykiatrien. Psykose-begrebet bliver brugt i ICD-8. En forespørgsel jeg lavede til Sundhedsstyrelsen vedrørende ICD-8, gav det underlige svar, at man ikke var i besiddelse af en kopi af ICD-8 i Sundhedsstyrelsen.

Top

Struktur

Psykose er ikke del af noget højere begreb.
Psykose er en tilstand og således IKKE en diagnose.


Top

Definition:

"Sindssygdom (psykose) er en samlebetegnelse for en række forskelligartede indgribende psykisk abnorme tilstande, kendetegnet ved en ændring i realitetsvurderingen, en forandring i patientens muligheder for at opleve og vurdere sin omverden og sig selv, sin tilstand og handlinger i overensstemmelse med virkeligheden. Man er ikke i stand til at teste sandhedsværdien af ens tanker, følelser og forestillinger. Dette realitetstab kan vise sig i symptomer som hallucinationer, paranoid tænkning, bevidsthedsforstyrrelser eller ændret stemningsleje."(1)

Top

Problemer med definitionen

Hvis du vil vide mere om de problemer, der er vedrørende psykose-begrebet, skal du læse artiklen om sindssygdom.

Top

Afslutning

Det skal i øvrigt bemærkes at begrebet psykose faktisk ikke længere er muligt at slå op i indholdsfortegnelsen i en bog som fx Klinisk psykiatri, 4. udgave, Munksgaard. Det er dog muligt at slå psykotisk tilstand op. WHO afskaffede psykose-begrebet tilbage i 1993, og dem der skriver bøger om psykiatri er også holdt op med at beskrive begrebet i lærebøger om psykiatri. De eneste, som endnu ikke har fundet ud af at psykose-begrebet ophørte med at eksistere i 1993 er psykiaterne og andre fagpersoner indenfor psykiatrien. Flere regioner har endda psykose-teams som kører rundt og hjælper mennesker med deres psykose, til trods for at psykose ikke har eksisteret siden 1993.

TopDownload


(1) Brev fra Patientklagenævnet, som angiver definitionen på psykose.
Top