Link

Danmark


Top

Stat


Folketinget
De Danske Domstole
Højesteret
Aktindsigtshåndbogen
Anklagemyndigheden
Retsinformation
Statens institut for folkesundhed
Det Nationale Forsknings- og analysecenter for velfærd
Retspsykiatrisk Klinik
Statens Serum-Institut

Top

Regioner - hovedside


Danske Regioner
Hovedstaden
Region Sjælland
Nordjylland
Midtjylland
SydDanmark


Regioner - psykiatri


Psykiatri - Region Hovedstaden
Region Midtjylland


Regioner - dokumentportaler


Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region SydDanmark


Regioner - andet


LUP - patientoplevelser
Specialpsykolog-uddannelsen
Patient-kommunikation

Top

Kommuner


Psykiatri Skive kommune

Top

Myndigheder


Sundhed.dk
Nævnenes Hus
Det Psykiatriske Patientklagenævn (hører under Nævnenes Hus)
Det Centrale Handikapråd
Sundhedsdatastyrelsen
Høringsportalen
Ombudsmanden
Socialstyrelsen
Kriminalforsorgen
Rådet for socialt udsatte
Styrelsen for patientklager
Det Psykiatriske Ankenævn (hører under Styrelsen for Patientklager)
Styrelsen for patientsikkerhed
Etisk Råd
Den Danske KvalitetsModel
Headspace
Retslægerådet
Medinfo
Statsforvaltningen
Patienterstatningen

Top

Nyheder


Psykiatriavisen
Outsideren
Ugeskriftet
Propatienter

Top

Patientforeninger og sammenslutninger


Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere (LAP)
Død i psykiatrien
Foreningen for bedre retspsykiatri
Bedre Psykiatri
Stemmehørernetværket
Landsforeningen SIND
Danske Patienter
Selskab for mænds sundhed

Top

Andre foreninger og sammenslutninger


KRIM
Dansk Psykoanalytisk Selskab
Dansk Psykolog-forening
Forum for Eksistentiel Psykologi
FOA - psykiatri
Dansk Retspsykologisk Selskab
Det sociale netværk
Dansk selskab for patientsikkerhed
Gaderummet
Dansk psykiatrisk Selskab
Børne- og ungepsykiatrisk selskab
Psykiatri-aliancen
Sikker Psykiatri
Psykiatrifonden
Ergoterapeutforeningen
Retspsykiatrisk Interessegruppe
Rockwool-fonden

Top

Tidligere foreninger, myndigheder mv


Galebevægelsen
LSV - Landsforeningen Sindslidendes Vel - er blevet til SIND
Patientombuddet - er blevet til Styrelsen for patientsikkerhed
KORA - er blevet til VIVE

Top

Medicin


Benzorådgivning
Better off - kom ud af antidepressiv medicin
Medicinpriser
Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin
Lægemiddelstyrelsen
Min medicin - information til patienter
Pro medicin - information til sundhedsfaglige
Analysefortegnelsen
Produktresumé - medicin
Interationsdatabasen
Indlægs-sedler
Meld en bivirkning
Rationel farmakoterapi
Medicinforbruget i Danmark
Medicin
Interaktionsdatabasen
Medicin-kombination
Patienthistorie - Dani for livet
Mennesker og medicin

Top

Museer, arkiver mv


Museum Ovartaci
Museum Ovartaci
Middelfart museum - psykiatrisk samling
Middelfart museum - fra dåre til patient
Medicinsk Museion
Psykiatrisk museum - SNS - Nykøbing Sjælland (Annebergparken)
Dansk Forsorgshistorisk Museum
Psykiatrisk Museum - Søndersøparken
Dårekisten
Hjernedepotet
O-ringe - 150 år - lokalarkivet
Psyiatrisk museum - Sct. Hans
Selmers bibliotek
Stenoselskabet

Top

Wikipedia


O-ringe - Vordingborg
Psykiatri
Lægemiddelstyrelsen
Styrelsen for patientklager
Rigsadvokaten
Body Mass Index

Top

Facebook


Foreningen for bedre retspsykiatri
Retspsykiatrisk Oplysning
LAP
Død i psykiatrien
SNS - Nykøbing Sjælland (Annebergparken)

Top

Opslagsværker, håndbøger mv


Netpsykiater.dk
Netdoktor.dk
Psyknet
Psykiatri-håndbogen
Retsinformation
Forlaget Amalie
Syfilis og psykiatri
Defactum - publikationer
Vidensportalen for det sociale område

Top

Projekter og undersøgelser


En Af Os
Socialt Udviklingscenter
Vold som udtryksform
Skal sindssyge være bag tremmer ?

Top

Værktøjer


Beregn BMI
AMPS-testen
VAS skala

Top

Andet


CEVEA
Godt sygehusbyggeri
Mine symptomer - diagnostisering
SPSS - wikipedia

Top