ICD-11

IndledningVIGTIGT

Dette er IKKE en autoriseret udgave af ICD-11. WHO har intet ansvar for denne udgave eller denne oversættelse. Du kan finde originaludgaven ved at kikke på WHO's hjemmeside om ICD‑11 (icd.who.int/browse11/l-m/en). ALLE sider med en diagnosekode har et link til WHO's originaludgave nederst på siden.


Layout

Jeg har fremstillet dokumentet ved at indføre hver enkelt diagnose, eller diagnose-gruppe på sin egen side i dokumentet. Det kan godt få dokumentet til at se lidt luftigt ud, men det er meget mere overskueligt for mig, når jeg skal lave et dokument med mere end 1.000 diagnoser og grupper.


Fremhævning

Der findes to former for fremhævning i dette dokument:Fremhævning med gul - angiver, at der er tale om en kode, som faktisk står et andet sted, og at dette blot er en henvisning til en kode et andet sted i diagnosesystemet, der handler om psykiske forstyrrelser.Fremhævning med rødt - angiver, at der er tale om en kode, som faktisk står et andet sted, og at dette blot er en henvisning til en kode, som står et andet sted i ICD-11, og således ligger uden for den del af diagnose-systemet, der handler om psykiske forstyrrelser. Disse koder og tekster er således heller ikke oversat, da de ligger uden for dette område.


ICD-10 --> ICD-11

ICD-10's kapitel 5 handler om psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser. Det samme område er ændret i ICD-11, således at størstedelen forefindes i kapitel 6, en del i kapitel 7 og enkelte koder i kapitel 17.


Top

Symptomer/tegn

I moderne lægevidenskab skelnes der mellem tegn og symptomer. Tegn er noget andre kan se hos patienten, mens symptomer er noget som patienten oplever og således ikke kan observeres af andre ved patienten. Det er bekymrende, at ICD-11 næsten ikke forholder sig til dette for diagnoserne i kapitel 6, 7 og 17, som vedrører psykiske forstyrrelser. Det gør diagnose·systemet meget usikkert at bruge.


Skjulte/hemmelige symptomer

Det er min erfaring, at personaler og overlæger (psykiatere) bruger meget tid på at beskrive øjenkontakten hos en patient. Dette er egentlig lidt underligt, for der står faktisk INTET i dette diagnose·system om at 'dårlig' øjenkontakt skulle være et symptom på en forstyrrelse. Der er således tale om at patienterne bliver diagnostiseret med en forstyrrelse ud fra nogle symptomer som slet ikke findes i ICD-11. Denne form for diagnostisering ud fra symptomer, der slet ikke findes i WHO's ICD·diagnosesystem er meget udbredt i Danmark.


Psykose / psykotisk

WHO afskaffede psykose-begrebet helt tilbage i 1993, og ICD-11 er da også helt uden psykose, og omtaler således kun psykotiske tilstande. Siden 1993 har psykose og psykotisk således været to forskellige begreber, hvoraf psykose ikke længere findes i WHO's diagnose·system.


Lidelser / Forstyrrelser

ICD-11's kapitel 6 (, 7 og 17) taler kun om forstyrrelser (disorders). En forstyrrelse er ikke nødvendigvis en lidelse, da personen, som har en forstyrrelse ikke nødvendigvis lider af forstyrrelsen. ICD-11 handler ikke om lidelser, men om forstyrrelser. ICD-11 anerkender dog at nogle mennesker lider som følge af deres forstyrrelse.


Top

Katatoni

ICD-10 angiver, at katatoni er en del af den psykotiske tilstand. Dette bliver dog ændret en smule med ICD-11, som nu kræver at katatoni bliver angivet ved separat diagnose-kode. Principielt kan katatoni, godt stadig være en del af den psykotiske tilstand, og blot være angivet med separat kode, men det har nu undret mig, hvorfor katatoni er en del af den psykotiske tilstand, for den er faktisk ret sjælden.


Hallucinationer

Det er en dårlig konstruktion af diagnosesystemet, når der er henvisninger til hallucinationer, som ikke præcis angiver hvilke hallucinationer punktet drejer sig om. Det er således ikke til at vide om en henvisning til hallucinationer henviser til alle typer af hallucinationer, eller der fx kun henvises til ægte hallucinationer, pseudo·hallucinationer, dissociative hallucinationer, hypnagogiske/hypnopompiske hallucinationer eller bare generelt alle typer af hallucinationer.


WEB-version

Du kan også læse denne ICD-11-oversættelse på min hjemmeside:www.retspsykiatrisk-oplysning.dk --> danmark --> I --> ICD-11På hjemmesiden, er der i bunden af hver enkelt side (diagnose/gruppe/niveau) et link til WHO's ICD-11 på internettet, så du let kan læse teksten på engelsk.


Oversættelsens sprog

Jeg har gjort alt hvad jeg kan for at fjerne fremmedord fra teksten. I de situationer hvor en dansk ord var lige så dækkende som et fagord, har jeg indsat det danske ord. Det er vigtigt at forstå, at denne oversættelse på ingen måde er en autoriseret oversættelse, men når der på et tidspunkt forefindes en dansk autoriseret oversættelse, så vil jeg foreslå, at du læser både den autoriserede udgave om min udgave, da psykiatrien har store problemer med at bruge sprog korrekt. Hvis der er uoverensstemmelser mellem min version og den originale version, så bør du undersøge nærmere, hvorfor der er en sådan uoverensstemmelse. Det er nemlig min opfattelse, at psykiatrien vil prøve på at lave en oversættelse der passer til den forståelse, der i øjeblikket findes for diagnoser blandt psykiatere i Danmark, i stedet for at oversætte hvad der rent faktisk står i diagnose·systemet.


Rettelser og bemærkninger

Da jeg gik i gang med at oversætte ICD-11 (kapitel 6, 7 og 17) var det min intention, at jeg under hver enkelt diagnose·kode ville komme med mine bemærkninger og rettelser til teksten. Efterhånden som jeg oversatte teksterne, måtte jeg dog konstatere, at der var så mange fejl og uoverensstemmelser i ICD-11, at jeg til sidst måtte give op. Jeg har derfor kun i enkelte tilfælde lavet rettelser og bemærkninger til en diagnose·kode. Hvis du vil se hvad fejlen handler om, bør du bruge linket i bunden af hver diagnose på retspsykiatrisk-oplysning.dk til WHO's hjemmeside og se hvad der er galt.


Top