ICD-11

Kapitel 6

Mentale, adfærds- eller neuroudviklings-forstyrrelser


Højere Niveau

Indholdsfortegnelse


Beskrivelse

Mentale. adfærds- eller neuroudviklings-forstyrrelser er syndromer karakteriseret ved klinisk signifikante forstyrrelser af en persons tænkning, emotionelle regulering og adfærd som afspejler en dysfunktion i den psykologiske process, biologiske process eller udviklingsproces, som danner grundlag for den mentale og adfærdsmæssige funktionsevne. Disse forstyrrelser er som regel associeret med bekymring eller nedsat funktion i personlige, familiære, sociale, uddannelsesmæssige, arbejdsmæssige eller andre vigtige områder.

Top

Ekskludere

QE84 Acute stress reaction
QE62 Uncomplicated bereavement

Kodet andetsted

Søvn-vågen-forstyrrelser (7A00-7B2Z)
Seksuelle dysfunktioner (HA00-HA0Z)
Køns-uoverensstemmelse (HA60-HA6Z)

Top

Lavere Niveau


01 - Neuroudviklings-forstyrrelser
02 - Skizofreni eller andre primære psykotiske forstyrrelser
03 - Katatoni
04 - Humørforstyrrelser
05 - Angst eller frygt-relaterede forstyrrelser
06 - Obsessiv-kompulsiv eller relaterede forstyrrelser
07 - Forstyrrelser specielt associeret med stress
08 - Dissociative forstyrrelser
09 - Fodrings- og spise-forstyrrelser
10 - Udskillelses-forstyrrelser
11 - Forstyrrelser med bekymring om kroppen eller oplevelser af kroppen
12 - Forstyrrelser på grund af brug af stoffer eller afhængighedsadfærd
13 - Impuls-kontrol-forstyrrelser
14 - Forstyrrende adfærds-forstyrrelser eller dyssociale forstyrrelser
15 - Personligheds-forstyrrelser og beslægtede karaktertræk
16 - Parafile forstyrrelser
17 - Sygdomsefterlignings-forstyrrelse
18 - Neurokognitive forstyrrelser


19 - Mentale forstyrrelser eller adfærds-forstyrrelser forbundet med graviditet, barnefødsel og barsel


20 - 6E40 - Psykologiske faktorer eller adfærds-faktorer som påvirker forstyrrelser eller sygdomme klassificeret andet sted


21 - Sekundære mentale eller adfærds-syndromer associeret med forstyrrelser eller sygdomme klassificeret andet sted


22 - 6E8Y - Andre specificerede mentale, adfærds- eller neuroudviklings-forstyrrelser
23 - 6E8Z - Mentale, adfærds- eller neuroudviklings-forstyrrelser, uspecificeret


Top


06 Mental, behavioural or neurodevelopmental disorders
Top