Eufemisme

Top

Definition

Lad mig starte med definitionen, som den står på ordnet.dk:


”Forskønnende omskrivning af et ord eller udtryk der har et ubehageligt indhold, eller som føles nedsættende eller stødende fx 'gå bort' i stedet for 'dø' eller 'det var sørens' i stedet for 'det var satans'”


Det er den første del af definitionen, som er relevant i denne henseende. - et ord eller udtryk der har et ubehageligt indhold.

Top

Eksempel

En dag sad jeg og hørte radio. Der var en udsendelse om en dame, som opdrættede kyllinger. Hun fortalte at hun hver dag gik en tur igennem den store hal med kyllinger, og samlede de kyllinger op, som var døde i løbet af dagen. Hun fortalte at grunden til at kyllingerne døde, var fordi der var lys i hallen næsten hele døgnet, og dette medførte at de spiste konstant. Dette havde så den konsekvens at en vis andel af kyllingerne simpelthen åd sig ihjel, og dem gik hun så rundt hver dag og samlede ind. Hun forklarede efterfølgende, at hun kaldte disse kyllinger, for velfærdskyllinger, hvilket jo er dybt ejendommeligt, for hvordan kan det dog være velfærd, at æde sig ihjel?


Der er nu ikke noget underligt i forholdet. Der er tale om en eufemisme, - et forsøg på at forklare noget ubehageligt på en ikke-ubehagelig måde. Damen har jo en moral, og hun vil jo gerne leve op til sin egen moral. Men det var tilsyneladende i konflikt med hendes moral, at hun lod lyset være tændt næsten hele døgnet i hallen med kyllinger, med den følge at en del af dem åd sig ihjel. Så for ikke at komme i konflikt med sin egen moral, var hun nødt til at lave en eufemisme, altså omgås noget ubehageligt på en sådan måde, at hendes handling ikke kom i konflikt med hendes egen moral. I stedet for at sige det som det var, - at kyllingerne åd sig ihjel, så besluttede hun sig for at kalde de døde kyllinger for velfærdskyllinger. På den måde, var en moralsk anstødelig adfærd blevet til en adfærd, som ikke var i konflikt med hendes egen moral. Pludselig handlede hendes adfærd ikke om at nogle af kyllingerne åd sig ihjel. Nu handlede det om at hun gav kyllingerne velfærd. Og vupti ... en (for hende) moralsk anstødelig handling blev nu til en velfærdshandling.

Top

Generelt

Man kan sige om eufemismen, at den er en flugt fra virkeligheden. Alle mennesker benytter sig i større eller mindre grad af eufemismer, som en form for flugt fra virkeligheden. Vi flygter fra virkeligheden når den kommer for tæt på os. Det er således ikke kun patienter, der benytter sig af eufemismer, men også psykiatrisk personale, og i særdeleshed psykiatere. Psykiatere elsker at udtale sig om patienternes forhold til virkeligheden, og hvis en psykiater mener, at en patient har et problem med at se virkeligheden som der er, så siger psykiaterne om en sådan person, at han har manglende realitets-testning, og derfor er han sindssyg. Det er dog underligt at psykiatere kalder personer med manglende realitets-testning for sindssyge, for psykiatere benytter sig jo i lige så høj grad af eufemismer, som patienterne. Eller sagt på en anden måde - psykiaterne er nøjagtig lige så sindssyge som deres patienter angiveligt er det.

Top

Personalet i psykiatrien

Psykiatrien har generelt et ubehageligt indhold. Psykiatrien tvinger patienter til en masse ting patienterne ikke ønsker. Men hvordan skal en person, som arbejder i psykiatrien forholde sig til dette overgreb overfor andre mennesker?


Svaret er simpelt, - man benytter sig af eufemismer. I stedet for at kalde det hvad det er, nemlig et overgreb på patienterne, så vælger personalet i psykiatrien i stedet for at kalde det for behandling. Og man mishandler derved ikke mennesker i psykiatrien, man hjælper dem. Der er tale om en flugt fra virkeligheden. Personalet kan ikke holde tanken ud om, at de i virkeligheden mishandler patienterne, så de opfinder en sprogbrug, der kan fritage dem for ansvar. Når personale i psykiatrien danner eufemismer, så sker det for at personalet kan holde sig selv ud i deres arbejde. Der er jo ikke nogen fornuftige mennesker, der ville kunne holde ud at have et arbejde, som gik ud på at mishandle patienter hver dag.


Der er tale om at personalet har brug for at se sig selv som mennesker med en god moral. Men det vil jo ikke kunne lade sig gøre, hvis man hver dag er bevidst om at man mishandler patienter, som arbejde. Flugten fra virkeligheden bliver en nødvendighed, for at overleve som personale i psykiatrien. Psykiatrien er i mine øjne det ultimative eksempel på eufemisme.

Top

Isolering af mennesker

Der er ikke nogen eufemisme i vores straffesystem, når det kommer til indespærring af mennesker imod deres vilje. Vi siger om personer, som vi spærrer inde, at det er en straf, og det er det også. Og hvis en person, som allerede er indespærret inde ikke opfører sig korrekt, så kan han risikere at blive isoleret, som en ekstra straf udover at han allerede er indespærret. Det er altså en særlig streng straf, at blive spærret inde imod sin vilje uden nogen form for kontakt til andre mennesker. Psykiatrien straffer patienterne på nøjagtig samme måde. Problemet er bare, at for personalet og samfundet er det en konflikt med vores moral om hvordan man skal behandle mennesker med psykiske lidelser.


Vi har den generelle holdning at disse mennesker ikke skal straffes. Problemet er bare at psykiatrien alt for ofte spærre patienterne inde på lukkede afdelinger, og en del af disse patienter bliver også isoleret på deres stuer i isolation. Men da denne straffemetode er i strid med vores moralske opfattelse af hvordan man skal behandle personer med psykiske lidelser, så er vi nødt til at ”bøje” verden, så den kommer i overensstemmelse med vores moral, og det gør man ved at benytte sig af eufemismer. I stedet for at omtale isolation af patienterne som en særlig hård straf, så vælger psykiatrien i stedet for at kalde det for behandling. Det er således ikke en straf af patienten men en hjælp til patienten at han er spærret inde på sin stue. Det er et ekstremt eksempel på en eufemisme.

Top


Sindssygdom

ORDNET.DK om eufemisme
Top