Bøger af Glenn Borgen Hansson

The Origin of Reality Kampen om Virkeligheden Når symboler går amok Tanker om retspsykiatri ICD-11
The Origin of Reality

Kampen om Virkeligheden

This book contains all you will ever need to know about reality.

I explain why we create delusions and how to get rid of them ... forever ...

With one single model I am able to explain the relation between: Anxiety, Atheism, Belief, Cognitive Dissonance, Delusion, Dopamine, Insanity, Intelligence, Magic, Neuroleptica, Psychiatry, Reality, Religion, Science and Übermensch.

Some people will find this book disturbing.


Top


Kampen om virkeligheden

Kampen om Virkeligheden

Her er i sandhed en bog med en indgangsvinkel til virkeligheden, som du hverken har tænkt på eller hørt om tidligere. Der findes ikke noget menneske her på jorden, som ikke har et forhold til virkeligheden. Alle mennesker gør sig tanker om virkeligheden. I 35 år er jeg blevet kritiseret for min opfattelse af virkeligheden, så nu er det på tide, at jeg kommer med nogle forklaringer på hvordan mennesker egenlig forholder sig til virkelighed. Det er underligt at skulle udgive en bog om virkeligheden i en tid hvor kampen om virkeligheden nok aldrig har været større i menneskets historie. Alle har travlt i disse år med at overbevise andre om hvad der er virkeligheden. Bogen indeholder ikke den sande virkelighed, men den indeholder en forklaring på hvordan vi tænker på virkeligheden. Den handler i særdeleshed om hvordan vi kæmper med hinanden om hvad der er virkeligheden.

Kort sagt: Den handler om kampen om virkeligheden

Glenn Borgen Hansson

I en alder af 20 år valgte jeg at melde mig ud af folkekirken, fordi jeg ikke kunne se mig selv som troende på en gud. Der findes ikke guder. Det blev starten på en søgning efter virkeligheden. Jeg opdagede hurtigt, at for at finde virkeligheden, så måtte jeg først erkende, at jeg som menneske er underlagt nogle illusioner om hvad der er virkelighed. Jeg konkluderede at jeg først vil være i stand til at se virkeligheden som den virkelig er, den dag jeg er i stand til at se forbi disse illusioner. Alle mennesker har illusioner, og intet menneske kommer nogensinde af med alle sine illusioner, men det er muligt at komme af med mange af illusionerne. Det første skridt er at erkende at man som menneske har illusioner.

Top


Når symboler går amok

Når symboler går amok

Kan man frelse verden, ved at lade være med at spise den?

Vi lever i en verden med en overflod af symbolik. Alligevel vil psykiatere ikke anerkende symbolik som en del af vores menneskelige handlinger og tænkning i det øjeblik psykiaterne står ansigt til ansigt med deres patienter. Psykiatrien bruger utrolig meget tid på at beskrive sine patienter, men er stort set ude af stand til at forklare sine patienter. Jeg vil i denne bog gøre det psykiaterne ikke gør. Jeg vil komme med en mulig forklaring på nogle af de tanker vi har og handlinger vi gør som mennesker. Mange af de forestillinger som psykiatere kalder for bizarre er faktisk slet ikke bizarre når det kommer til stykket. Det eneste bizarre er psykiaternes opfattelse af forestillingerne.

Glenn Borgen Hansson

Jeg bruger blandt andet anoreksi som et eksempel på et område, hvor det på ingen måde kunne falde en psykiater ind at der kunne være tale om en symbolsk handling. Psykiatere beskylder ofte deres patienter for konkret tænkning og ser det som et tegn på sygdom hos patienten. Samtidig kunne det ikke falde psykiateren ind, at hans egen tænkning om hans patienter med anoreksi er et udtryk for en udpræget grad af konkret tænkning. Det kunne jo ikke falde en psykiater ind, at erklære sig selv for skør. Det er jo trods alt psykiateren der har magten til at kalde andre for skøre. Bogen kan ses som et tillæg til Kampen om virkeligheden, men kan også læses for sig selv.

Top


Tanker om retspsykiatri

Tanker om retspsykiatri

En lovovertrædelse i 2010 førte til en ufrivillig indlæggelse på retspsykiatrisk afdeling. På dette tidspunkt havde jeg intet forhold til retspsykiatri, og jeg anede ikke hvad det var. De første to år var jeg totalt rundtosset, for der var INGEN i psykiatrien, der ville svare på spørgsmål. I psykiatrien gør man alt hvad man kan for at holde psykiatrien hemmelig for offentligheden. Når man som mig bliver sat på et værelse på ca 12 m2 og ikke har ret meget udgang, så er det jo passende at skrive lidt om det jeg oplever i min dagligdag. Retspsykiatrien i Danmark er alt for hemmelig, og det er mit mål med disse tekster, at give et indblik i hvad det er man går og prøver på at holde hemmeligt. Jeg var indlagt i 6½ år. I denne tid har jeg gjort mig mange erfaringer om retspsykiatri. Jeg har derfor valgt at omsætte mange af mine noter til en bog. Bogen er en samling af små tekster/historier, som hver især udspringer af min tid som patient i retspsykiatrien. Bogens ca 150 tekster er ordnet alfabetisk efter overskrift/indhold. De enkelte tekster kan læses for sig. Der er ikke nogen bestemt læserækkefølge som er bedre end andre.

Glenn Borgen Hansson

Selv om bogen har til formål at oplyse om hvad der sker inde i retspsykiatrien, så skyldes opdelingen i små tekster, at jeg ønskede at skrive en bog, som også kunne læses af andre patienter i psykiatrien. Argumentet for de mange små tekster er at mange patienter i psykiatrien er bedøvede af deres medicin og derfor ikke kan læse lange tekster. Der findes næsten ikke nogen bøger i Danmark, som er skrevet af retspsykiatriske patienter. Måske nok mest fordi at de fleste af patienterne er så medicinerede at de kun er i stand til at holde sig vågne et par timer om dagen. Resten af dagen ligger de i deres senge og sover til indlæggelsespriser på 5.500 - 8.000 kr om DAGEN. Jeg er ikke bekendt med at der i Danmark findes større fråds med offentlige midler end i den danske psykiatri.

Top


ICD-11 på dansk

ICD-11

I slutningen af 2019 udkom ICD-11 i en foreløbig udgave. Det er meningen at de enkelte lande med tiden skal gå over til denne version, som er afløseren til ICD-10. ICD er det internationale diagnose-system, som blandt andet bruges i Danmark. Den nuværende version ICD-10 fra 1993 vil med tiden udgå og blive erstattet af ICD-11. Den findes foreløbig kun på engelsk. Jeg har derfor valgt at oversætte den del af ICD-11, som vedrører psykiatrien og psykologien. PDF-filen er ikke egnet til udskrivning. WHO har intet ansvar for min oversættelse, eller denne udgave af ICD-11. Brug af oversættelsen er således på eget ansvar. Jeg valgte også at oversætte ICD-11 med det formål at man senere kan sammenligne denne oversættelse med en kommende kommerciel udgave.

Glenn Borgen Hansson

Begrebet psykose (sindssyg) blev afskaffet af WHO tilbage i 1993, og det skal blive spændende at se om den danske oversættelse stadig vil indeholde dette begreb selv om det er blevet afskaffet. Begrebet er blevet erstattet af den psykotiske tilstand. Du bør som læser generelt være kritisk overfor hvad der står i ICD-11 om psykiske lidelser, men du bør i særdeleshed være kritisk overfor uoverensstemmelser mellem indholdet af denne version og en kommende officiel dansk version. Det er vigtigt at en officiel dansk version stemmer overens med den originale engelske version.

Top


Oversigt over bøger
Læs Online PDF Sider Format ISBN Fysisk bog
The Origin of Reality Gratis 172 17 x 24 978-87-972852-2-0 333 gr
Kampen om virkeligheden Gratis 244 17 x 24 978-87-972852-0-6 534 gr
Når symboler går amok Gratis 80 17 x 24 på vej
Tanker om retspsykiatri Gratis 497 17 x 24 978-87-7153-096-4 1.202 gr
ICD-11 dansk Gratis 1.110 A4


GlennHansson.EU

Glenn Borgen Hansson - tlf +45 23 65 53 00 - Email: post@glennhansson.eu